Gemeente Weert sluit gebouwen aan op lokale duurzame elektriciteit

Vanaf 2023 zullen de gemeentelijke gebouwen, de openbare verlichting, de verkeerslichten, parkeerautomaten, rioolgemalen en alle andere voorzieningen in de openbare ruimte in Weert, worden voorzien van lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit.

Deze elektriciteit wordt ingekocht bij het groene energiecollectief OM Nieuwe Energie en is afkomstig van WeertEnergie, de lokale energiecoöperatie. In totaal gaat het om 5,8 miljoen kWh per jaar, vergelijkbaar met het gemiddelde elektriciteitsverbruik van ongeveer 2100 huishoudens.

Een van de speerpunten in de Weerter Routekaart Energietransitie is het benutten van lokaal geproduceerde hernieuwbare energie. Nu het oude gemeentelijke energiecontract binnenkort is verlopen, biedt dit de kans om te kiezen voor een lokale, duurzame elektriciteitsproducent. Wethouder Van de Loo: “Hiermee versnellen we onze duurzaamheidsdoelstellingen en voldoen we aan de voorwaarden om zo duurzaam mogelijk in te kopen. De prijs van duurzaam opgewekte elektriciteit ligt naar verwachting op een gelijk niveau als dat van conventioneel opgewekte energie waarbij aanvullend groencertificaten worden ingekocht. Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven en hopen dat burgers, instellingen en bedrijven dit voorbeeld volgen.”

Lokaal energie inkopen

In 2030 moet de helft van de Weerter elektriciteitsvraag lokaal en duurzaam worden opgewekt. Met de reeds gerealiseerde zonneweides en de komst van nieuwe windturbines langs de A2, ten zuiden van het wegrestaurant bij Weert, levert WeertEnergie een belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale energietransitie. Het inkopen van groengas is nog te ambitieus omdat er momenteel landelijk te weinig fysiek groen gas voorhanden is. Lokaal is nog geen hernieuwbaar gas beschikbaar. Om CO2 neutraal in te kunnen kopen wordt de CO2 uitstoot van het aardgas gecompenseerd door aanvullend Gold Standard CO2 certificaten in te kopen. Deze certificaten financieren projecten waarbij de CO2 uitstoot wordt verminderd.