Plan voor Woon- en Zorghuis aan de Stienestraat

Bij de gemeente Weert is een principeverzoek ingediend voor het realiseren van een Woon- en Zorghuis aan de Stienestraat 63-65 met een capaciteit van 32 eenheden, geschikt voor 34 personen. Het college van B&W staat positief tegenover het planvoornemen dat is ingediend door de initiatiefnemers van Woon- en Zorghuis Scheyvenhof Heythuysen.

Naast bijbehorende (gemeenschappelijke) voorzieningen zijn ondersteunende functies voorzien, zoals ruimte voor fysio, huisarts en personeel alsmede facilitaire functies zoals opslag, wassen en drogen. Vanwege de ligging aan een fietsroute is een fietscafé, als onderdeel van het concept, een gewenste aanvulling op het initiatief.

Reeds bestaande bebouwing

Het verzoek heeft betrekking op een perceel van 54.630 m2, waarop twee woningen aanwezig zijn en dat voor verreweg het grootste deel als een park is ingericht, met vele bomen en gazons. Bij een woning, Stienestraat 63, staat een vervallen schuur (zie bovenstaande foto).

Wachtlijst

De initiatiefnemers hebben voor Weert gekozen om een tweede woon- en zorghuis te realiseren, aangezien in Scheyvenhof een aantal Weertenaren verblijven en er een wachtlijst van Weertenaren is. De wachtlijst groeit.

Nieuwe woonvorm

Met het initiatief wordt ingespeeld op de vergrijzing en de wens van ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen. Het betreft een uniek concept, vergelijkbaar met het Woon­en Zorghuis Scheyvenhof in de gemeente Leudal. De ervaring in dit huis wordt gebruikt voor het Woon- en Zorghuis in Weert, dat de naam ‘Swaentjeshof’ krijgt.

Wonen, zorg en hospitality worden samengevoegd en er wordt een hogere kwaliteit van leven gehanteerd. Er wordt ingespeeld op ‘Uitzicht op iets moois’ (leitmotief voor het initiatief) door aandacht te besteden aan beleving, persoonlijke aandacht en het maken van contact met de buitenwereld. Bewoners en familie worden ontzorgd. Aan gastvrijheid wordt veel aandacht besteed.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan laat de voorgenomen ontwikkeling niet toe en zal daarom aangepast en opnieuw vastgesteld moeten worden. Het college van B&W heeft een principetoestemming afgegeven, maar er kunnen zich altijd ontwikkelingen voordoen waardoor de uitvoering van het plan niet door kan gaan.