Pro­vin­cie en ge­meen­te Weert investeren in so­ci­a­le wo­ning­bouw

Wethouder Wendy van Eijk en deputé Lia Roefs van de Provincie Limburg hebben vandaag een handtekening gezet onder een samenwerkingsagenda in het kader van Kwaliteit Limburgse Centra, waarmee een belangrijke impuls wordt gegeven aan drie woningbouwplannen in de gemeente Weert. De komende jaren wordt versneld werk gemaakt van het realiseren van circa 66 sociale huurwoningen.

Wethouder Wendy van Eijk (wonen): “De gemeente Weert heeft de komende 10 jaar een forse opgave op de woningmarkt, waaronder de bouw van (sociale) huurwoningen. Deels gebeurt dit door leegstaand vastgoed, zoals bijvoorbeeld kantoorpanden, te verbouwen tot woningen. Aanvullende nieuwbouw is nodig om deze aantallen woningen te kunnen realiseren. Met de uitvoering van de in de samenwerkingsagenda genoemde projecten zetten we op de korte termijn alvast een stap in de juiste richting. Het is namelijk enorm belangrijk dat er voor iedereen in Weert passende woningen beschikbaar zijn”.

Projecten Leuken, Beekpoort, Laarveld

De projecten in de samenwerkingsagenda met Weert zien er als volgt uit:

  • Het realiseren van circa 30 sociale huurwoningen in het project Beemdenstraat 38 door verbouwing van een leegstaand voormalig bedrijfsgebouw in een woonwijk.
  • Het realiseren van 11 sociale huurwoningen in Beekpoort-Noord in de vorm van een hofje, waarbij de bewoners samen wonen en naar elkaar omzien zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
  • Het realiseren van 25 sociale huurwoningen in Laarveld fase 3, waarbij ingezet wordt op eengezinswoningen vanwege de grote vraag en de wachttijden van meer dan 10 jaar voor dit type woningen.
  • Ten behoeve van de verbetering van de leefomgeving wordt er extra groen aangeplant in de stedelijke omgeving en volgt er aan de rand van de stad een zone met een voedselbos, feest- en gedenkbos en fruitboomgaarden.

In aanvulling hierop garandeert de gemeente Weert dat er ook in de omliggende kernen Altweerterheide, Laar, Swartbroek, Stramproy en Tungelroy tenminste 72 woningen gerealiseerd worden, waaronder sociale huurwoningen, levensloopbestendige woningen en enkele goedkope koopwoningen voor starters.

Gedeputeerde Lia Roefs (wonen, ruimte, water, landbouw): “Het is alweer de 15e Samenwerkingsagenda die de Provincie Limburg sluit op basis van het kader Kwaliteit in Limburgse Centra, waarmee de Provincie wil bijdragen aan het versnellen van goede woningbouwplannen en aan de verbetering van de woon- en leefomgeving. De plannen van de gemeente Weert, waarbij leegstand in de wijk wordt getransformeerd naar woningen, er meer woonruimte voor gezinnen van alle leeftijden wordt gerealiseerd én er aandacht is voor eenzaamheid en mensen langer zelfstandig te laten wonen, passen hier uitstekend in”.

Voor de uitvoering van de voorgenomen plannen is een totale investering van ruim € 32,6 miljoen voorzien. Het overgrote deel hiervan, € 29,1 miljoen wordt door derden opgebracht (corporatie). De gemeente investeert minimaal € 3,5 miljoen. De Provincie legt maximaal € 755.000 op tafel om deze projecten met een laatste zetje tot realisatie te brengen.