Wonen Limburg wil vastgoed anders gaan beheren en onderhouden

Ook kleinere lokale bedrijven krijgen de kans.

Vrijdag 17 december was het startsein voor de ingrijpende verandering in de manier waarop Wonen Limburg omgaat met haar vastgoedportefeuille. De woningcorporatie gaat de wijze waarop het vastgoed wordt beheerd en onderhouden anders vormgeven en inrichten. De nieuwe contracten voor haar algemene onderhoudsportefeuille gaan in vanaf 2023.

Ger Peeters, bestuurder: “Wij hebben de verantwoordelijkheid om onze bewoners een fijn en goed onderhouden thuis te bieden. Daarnaast zien we een uitdaging om ook in de toekomst onze integrale onderhoudsdoelstellingen te kunnen realiseren. Door ons onderhoud anders te organiseren tillen we onze dienstverlening naar een hoger niveau. Én kunnen we blijven zorgen voor betaalbare huizen.”

Op zoek naar ketenpartners

Wonen Limburg heeft de ambitie om nog beter samen te werken met haar partners in de onderhoudsmarkt. In plaats van uitvragen wat zij nodig heeft wil zij juist samen met de markt bepalen wat er noodzakelijk is om haar vastgoed in stand te houden en te verbeteren. Om deze ambitie te halen wil Wonen Limburg met haar toekomstige onderhoudspartners, onderhoudscontracten met prestatie-eisen aangaan.

Drie aanbestedingen

Het gaat om drie aanbestedingen voor deze drie werkpakketten: bouwkundige schil en algemene ruimte,  installaties en binnen bij de bewoner. Per werkpakket wordt de totale onderhoudsopgave opgedeeld in meerdere regionale delen. “Een belangrijk uitgangspunt in deze aanbestedingen is het mogelijk maken dat in principe groot en klein kan inschrijven. Ook kleinere lokale bedrijven in combinatie. Die lokale verankering vinden wij belangrijk. Goed zorgen voor onze huizen is één ding. Als sociaal gedreven huisvester gaat het ons uiteindelijk om de mensen die erin wonen. En daarom zien wij het belang van die regionale werkgelegenheid”, licht Peeters toe.  

De corporatie heeft op 17 december jl. de vooraankondiging gepubliceerd op het aanbestedingsplatform Negometrix. Medio januari 2022 is de aankondiging van de drie aanbestedingen hier ook op te vinden. Eind januari organiseert Wonen Limburg een symposium voor geïnteresseerde partijen waarin samen met externe sprekers dieper op de verbinding tussen onderhoud, dienstverlening en samenwerking wordt ingegaan.  Eind september worden de nieuwe partners bekend gemaakt. De nieuwe contracten voor de algemene onderhoudsportefeuille gaan in vanaf 1 januari 2023 en hebben een looptijd van 7 tot maximaal 10 jaar .