In 2021 steunde Streetwise 14 nieuwe binnenstad-ondernemers

Reuzenpanda vulde een lege plek in, in de Stationstraat

Ondanks de coronacrisis mocht de Weerter binnenstad nieuwe ondernemers verwelkomen. Stichting Streetwise wist vorig jaar namelijk 14 trajecten succesvol af te ronden.

Streetwise is actief in de winkelkernen van diverse gemeenten in Limburg, van kleine centra met een lokaal verzorgingsgebied tot en met stedelijke centrumgebieden. Door het aantrekken en begeleiden van ‘nieuwe vestigers’ en de ontwikkeling van flankerend beleid, weet Streetwise actief te sturen op de concentratie van bedrijvigheid.

Stimuleringsregeling

BIZ-V heeft middelen vrijgemaakt voor een stimuleringsregeling. Een stimuleringsregeling voor nieuwe vestigers kan, mits goed ingericht, een krachtige impuls zijn voor het verbeteren van het vestigingsklimaat en de compactisering van het winkelgebied.

Het doel van een stimuleringsregeling is meerledig: de ondernemer krijgt ‘een duwtje in de rug’ en het geeft een welkom gevoel.

Succes

Ook in 2021 is de stimuleringsregeling een succes gebleken. Er is 50.000 euro uitgekeerd aan 14 ondernemingen die zich structureel in de binnenstad hebben gevestigd, dat wil zeggen: met reguliere huurovereenkomsten. Geen gebruikersovereenkomsten, pop-up formules, onder het mom van ‘leegstandsbestrijding’.

 • Daisuki Weert, Oelemarkt
 • Richard’s Whiskey Shop, Tastings & Gifts, Beekstraat
 • La Cubanita, Hegstraat
 • Ongerein, Langstraat
 • Luz de la Luna, Langstraat
 • Tastou, Langstraat
 • Artis. communicatie, Maasstraat
 • Restaurant Sabrosa, Korenmarkt
 • BaanHuis, Beekstraat 59
 • Guirlande Wonen, Hoogstraat 6
 • Digital Made Easy, Beekstraat 60C
 • John Beelen Uurwerkreparaties
 • Reuzenpanda, Stationsplein
 • De Tandenbleker, Hoogstraat

De gemiddelde toekenning van de stimuleringsregeling per onderneming was €2.714,- in 2020. In 2021 is dit gemiddelde opgelopen naar €3.571,- per onderneming. Omdat dit gekoppeld is aan de eerste aaneengesloten huurtermijn kan geconcludeerd worden dat ondernemers bereid waren zich voor een langere huurperiode te committeren aan de binnenstad, een positieve ontwikkeling.

In totaal werden er vorig jaar 36 begeleidingstrajecten opgestart. 18 daarvan vielen af, 14 waren succesvol en 4 trajecten lopen nog.