‘Broedplaats Cwartier is een verrijking voor Weert’

Fotograaf: Bureau Cocoon

Cwartier is een regelrechte aanwinst voor Weert. Dat is de uitkomst van een recente peiling op dit platform. Van de 400 mensen die meededen aan deze poll liet ruim 91 procent er geen misverstand over bestaan: de creatieve broedplaats in het oude stadhuis is een verrijking voor de binnenstad.

Zes jaar na de start zijn alle ruimtes aan de Beekstraat 54 gevuld en is er zelfs een wachtlijst. Zo’n 95 ondernemers en organisaties van verschillende disciplines werken bij Cwartier onder een dak. Ze brengen kleur en levendigheid naar de stad en versterken de lokale economie, zo vertelt Cwartier. Het gebouw heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Het brengt mensen van alle rangen en standen samen en vormt de startbasis voor creatieve ideeën en nieuwe initiatieven.

In 2025 loopt het huurcontract van Cwartier met de gemeente Weert af. Vooruitlopend op de toekomstige inrichting van het Beekstraatkwartier, zoals het gebied officieel heet, spreken politieke partijen zich openlijk uit voor behoud van het voormalige raadhuis. De fracties van de PvdA en DUS Weert willen dat de huurovereenkomst met Cwartier met 15 jaar wordt verlengd en dat het gebouw in de tussentijd wordt gerenoveerd. Het CDA wil in toekomstige plannen nadrukkelijk laten meewegen dat ‘Cwartier zijn bestaansrecht heeft bewezen.’ De VVD vindt dat het Beekstraatkwartier toe is aan een opknapbeurt. “Daarbij moeten we niet alleen kijken naar het opknappen van het oude stadhuis, maar ook de kans benutten om een mooie verbinding te maken tussen de binnenstad en het stadspark”, zo liet raadslid Thomas van Gemert onlangs tijdens de verkiezingscampagne weten. Weert Lokaal en D66 vinden het belangrijk dat de bijdrage van Cwartier aan de lokale economie goed wordt geanalyseerd. Die analyse is nodig om een zorgvuldige afweging te kunnen maken tussen de verschillende scenario’s die de komende maanden worden uitgewerkt.

Voor macro-econoom en onderzoeker Simon Duindam staat de uitkomst van deze analyse al vast. In opdracht van diverse rekenkamers in Parkstad Limburg onderzocht hij enkele jaren geleden hoe je als gemeente het ondernemersklimaat kunt versterken. Zijn conclusie: “Het aantal bedrijven is niet van belang, met diversiteit maak je het verschil. Horeca, detailhandel, commerciële dienstverlening, welzijn en maatschappelijke zorg: hoe diverser het aanbod, hoe sterker de economische groei. En al helemaal als je die verschillende functies bij elkaar brengt.”

Broedplaatsen als Cwartier zijn volgens Duindam van grote economische waarde voor een stad. “Onderzoek leert dat steden het snelst groeien wanneer je verschillende ondernemers bij elkaar zet die samen invulling geven aan de vragen vanuit de samenleving. Als je vanuit een enge benadering naar Cwartier kijkt, zie je alleen stenen. Dan zie je niet de nieuwe dynamiek die het oude stadhuis in Weert heeft gekregen. Zolang het hier blijft broeden en bloeien en zolang er ruimte blijft voor vers bloed, heeft Cwartier de toekomst. Daar ben ik van overtuigd.”