Deze week gaan op Ringbaan Noord 74 nieuwe bomen de grond in

Afgelopen 4 jaar ‘elke dag een boom’ geplant in Weert

In het raadsprogramma 2018-2022 nam het bestuur van de gemeente Weert zich voor om elke dag een boom te planten: 365 bomen per jaar, gedurende 4 jaar. Met het planten van 74 bomen aan de Ringbaan Noord wordt dit voltooid.

Wethouder Martijn van den Heuvel: “Ik ben trots dat we in de afgelopen bestuursperiode iedere dag een extra boom hebben geplant. Hiermee hebben we bijgedragen aan een groener Weert. Een groene thuishaven waar mensen leven, werken en ontspannen in een gezonde leefomgeving. Naast de bekende eigenschappen van bomen zoals het zorgen voor zuurstof, schone lucht of verkoeling, zorgen bomen ook voor een betere mentale en fysieke gezondheid en een beter economisch klimaat.”

Elke dag een boom

De afgelopen 4 jaar zijn er op veel plekken in Weert bomen geplant. Zo zijn er bomen geplant aan de Wilhelminasingel en de Emmasingel, bij de kinderboerderij, aan de Wiekendreef, Princenhof, het park bij de Veldbloemstraat, het Molenakkerplein en op nog veel meer plekken. De bomen die in het kader van het project ‘Elke dag een boom’ zijn geplant, zijn extra bomen. De gemeente Weert compenseert altijd al de bomen die door ziekte moeten worden gekapt om de veiligheid te waarborgen.

Bomen Ringbaan Noord

Met de aanplant van de bomen aan de Ringbaan Noord wordt het programma om iedere dag een boom te planten afgerond. De Koningslinden worden geplant tussen de Kransakker en de Ringbaan Oost. De werkzaamheden hiervoor vinden deze week plaats. Gedurende de werkzaamheden wordt aan beide zijden één rijbaan afgesloten van 9.00 tot 16.00 uur.

Meer biodiversiteit, minder hittestress

Bomen zijn belangrijk voor een gezonde leefomgeving. Door de klimaatverandering worden de zomers steeds heter, zoals de afgelopen jaren al duidelijk werd. Bomen dragen door schaduw en verdamping bij aan verkoeling. Ook zetten bomen stikstof om in zuurstof. Daarmee wordt de lucht in de stad gezonder.

Bomen zorgen daarnaast voor een toename van de biodiversiteit. Planten en dieren profiteren van bomen als schuil- en nestgelegenheid en als voedselbron.

Bekijk een video: https://youtu.be/QFqN5uXVNzw