Druk bezochte informatieavond over Behoud de Lichtenberg

Rijksmonument De Lichtenberg stond donderdag 24 maart centraal tijdens een drukbezochte informatieavond in Theater de Huiskamer.

Middels diverse PowerPointpresentaties werd uitgebreid ingegaan op de historie van het complex, op ‘vijf jaar HQ: de oogst en hoe verder’, het beleid van de gemeente Weert én een aantal alternatieve plannen van de stichting.

Na afloop van het officiële programma was er gelegenheid voor vragen en suggesties vanuit het publiek.

Geschiedenis

Rob Langeslag, architect en medeoprichter van de stichting, schetste met beelden de sfeer van het roemruchte verleden. Beelden die bij veel aanwezigen nostalgische herinneringen opriepen. In 2011 kreeg De Lichtenberg door toekenning van de minister, de monumentenstatus. Langeslag beklemtoonde dat het ‘helaas niet heeft geholpen om het gebouw de zorg te geven die nodig was om verval te voorkomen’.

Harde noten

Oud-Weertenaar Jan Nies, expert op het gebied van restauratie van cultuurhistorische gebouwen, belichtte de gang van zaken tot nu toe. In de gezellige ambiance van De Huiskamer werden toch harde noten gekraakt. Nies: ‘In 2010 lag er een gemeentelijke, goed doordachte, gebiedsvisie. Hier is echter niets mee gedaan. De gemeente heeft onlangs weer een nieuwe concept-gebiedsvisie opgesteld door eigenaar HQ voorgelegd zonder hierbij het bestaande plan mee te nemen.

Hierin wordt van een casco-restauratie gesproken, dus zonder intentie het complex echt gebruiksklaar te maken. Ook is er een horecagelegenheid gepland aan de achterkant van het monument. Een gebied dat volgens de monumentencommissie ‘van de hoogste monumentale waarde is’. Daarbij komt dat het een ontwerp is dat geen rekening houdt met de bestaande architectuur en zelfs het theater de rug toekeert.’

Duidelijk werd uit de analyse van Nies dat de stichting niet tegen een horecagelegenheid op een andere plek is, maar dat de stichting ‘mordicus’ tegen het ingediende plan is.

Hartekreet: Lichtenberg terug naar gemeente

Volgens Jan Nies en de stichting is de beslissing om de Lichtenberg vijf jaar geleden aan HQ te verkopen, een faux pas van de gemeente. Exploitatieopzet, visie, financieel haalbaarheidsonderzoek, planning: het ontbreekt simpelweg. Kortom: HQ heeft zich geen zorgzaam hoeder van het rijksmonument getoond. Vandaar de hartenkreet van Behoud de Lichtenberg op het einde van zijn presentatie: Gemeente, koop de Lichtenberg terug en behandel het zoals het verdient. Roep de expertise in van mensen die er verstand van hebben.’

‘HQ, ga verder op het kazerneterrein, wees een goede buurman en uiteindelijk misschien een betrokken Weerter cultuurliefhebber.’

Veel alternatieve plannen

De laatste bijdrage van de avond kwam van Rob Langeslag. Langeslag ging in op de vraag ‘Wat zijn de mogelijkheden voor De Lichtenberg’. Vele voorstellen passeerden de revue.. Langeslag schetste diverse alternatieven voor o.a. een horecagelegenheid. Ook voorstellen voor het kazerneterrein werden gepresenteerd met het uitgangspunt: ‘Zet het park niet vol met woningen, want dan heb je geen park meer’. ‘Behoud het park als bouwsteen voor de groene loper vanaf de rondweg tot de IJzeren Man’, aldus Rob Langeslag.

‘Politiek aan zet’

Volgens voorzitter Gertie Buijs,  die de avond afsloot was het ‘een avond met heel veel informatie, die ook de aanwezige politieke partijen aan het denken zal zetten. Besef dat je een parel in handen hebt, waardeer het en scheep het niet af met een ‘casco-renovatie. Jullie zijn aan zet…’.

De komende maanden worden belangstellenden op de hoogte gehouden via een -nog op te zetten- nieuwsbrief ’Behoud de Lichtenberg 2022’.