Gemeente Weert heeft raadsperiode 2018-2022 afgesloten

Maandagavond werd de raadsperiode 2018-2022 in de gemeente Weert afgesloten. Er werd ook afscheid genomen van een aantal commissieleden en een aantal raadsleden (zie foto’s).

In een toespraak blikte de burgemeester terug naar de soms heftige raadsperiode. Denk aan bijvoorbeeld de uitbraak van de COVID-19 pandemie en het ontslag van burgemeester Heijmans.

Maar er werd voornamelijk teruggeblikt naar een paar (van veel) belangrijke resultaten voor Weert:

 • Strategische visie Werken aan Weert 2030
 • Beleid voor huisvesting buitenlandse werknemers
 • Uitplaatsing van Swinnen in de wijk Leuken
 • Herbestemming voormalige laad- en loskraan landbouwbelang als kunstwerk
 • Herbestemming mouttoren
 • Verbouwing Muntpassage
 • Transformatie Jacob van Hornemuseum naar Museum W
 • Start proces herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur
 • Start proces toekomst sportaccommodaties
 • Sluiting AZC op voormalige Van Hornekazerne
 • Vestiging van grote bedrijven op Kampershoek 2.0
 • Voorbereiding nieuwe omgevingswet
 • Nieuw participatiebeleid vastgesteld
 • Ingestemd bij Kadernota met omvangrijke bezuinigingen
 • Stappen gezet in transitie naar duurzame energie
 • Woningbouw mogelijk gemaakt op Stadsbruglocatie
 • Bestemmingsplan voor nieuw stadspark vastgesteld
 • Geld vrijgemaakt voor consolidatie Kasteelpoort bij stadspark

De burgemeester bedankte de commissieleden en raadsleden voor alle inspanningen die ze voor de inwoners van Weert hebben gedaan. Tijdens de vergadering werd van een aantal leden afscheid genomen. Sommige commissieleden zullen overigens terugkeren als raadslid.