Zeven actuele bouwprojecten in de gemeente Weert

Archieffoto WdG - nieuwbouw

De gemeente Weert heeft de afgelopen jaren al een flink aantal woningbouwprojecten afgerond. Net zoals in de rest van Nederland blijkt dat dit met de huidige vraag onvoldoende is.

Er is een dringende behoefte aan allerlei type woningen. Zowel voor starters, maar ook voor doorstromers en senioren. Op een aantal plekken binnen de gemeente wordt binnenkort gestart, of wordt al gewerkt, aan de realisatie van nieuwe woningbouwprojecten.

Wethouder Wendy van Eijk: “Al deze woningbouwprojecten komen voort uit het programma ‘Weert koerst op verbinding 2018-2022’, waarin de doelstelling om ook te bouwen in wijken en dorpen is vastgelegd. Het is goed om te constateren dat we deze belangrijke doelstelling hebben gehaald.”

Hieronder worden 7 woningbouwprojecten die op dit moment actueel zijn binnen de gemeente kort toegelicht.

Walestraat, Stramproy

In april start de bouw van negen woningen aan de Walestraat in Stramproy. Het betreffen negen levensloopbestendige woningen op de locatie van een voormalig bouwbedrijf. De oplevering is nog in 2022 gepland.

Het is een ‘project van derden’ dat door de gemeente wordt gefaciliteerd, onder andere door het wijzigen van het bestemmingsplan. De eigenaar van de grond, Kwaspen Woningbouw BV uit Stramproy, ontwikkelt de woningen en legt voor zijn rekening de openbare ruimte aan, die daarna wordt overgedragen aan de gemeente. Vanaf dat moment is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Burgemeester Smeijersweg, Stramproy

Op de Burgemeester Smeijersweg in Stramproy wordt op dit moment al hard gewerkt aan de realisatie van 11 levensloopbestendige sociale huurwoningen van Woonik. Deze woningen worden nog in 2022 opgeleverd.

Mgr. Nolensstraat, Stramproy

In het centrum van Stramproy, op de Mgr. Nolensstraat, wordt dit jaar gestart met de bouw van 10 sociale- en middenhuur woningen. Het betreffen zowel appartementen als woningen. Het doel is om hier allerlei doelgroepen te huisvesten, waaronder jongeren.  

Bouwplan Lambroek, Stramproy

Daarnaast wordt er in Stramproy gewerkt aan bouwplan Lambroek. Dit plan bestaat uit 4 starterswoningen, 20 levensloopbestendige woningen en 11 zelfbouwkavels.

De realisatie, inclusief de openbare ruimte, wordt begeleid en ontwikkeld door Zeci Vastgoedontwikkeling uit Roermond, in opdracht van Lambroek BV.

In 2021 zou de start plaatsvinden, maar door ingesteld beroep bij de Raad van State is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk en zijn de werkzaamheden nog niet kunnen starten. Wel zijn de voorbereidingen in volle gang, zodat na een positieve uitspraak van de Raad van State, snel met de verkoop van de woningen kan worden begonnen. De verwachting is dat dit na de zomer zal zijn.

Friezenstraat, Leuken

In mei wordt er aan de Friezenstraat in de Weerter wijk Leuken gestart met de bouw van 15 levensloopbestendige woningen op het terrein van het voormalige winkelcentrum. De oplevering van deze woningen is gepland in 2023. Ook dit is een ‘project van derden’, namelijk van CRE Development uit Weert.

Sportstraat, Leuken

Ook wordt er in de wijk Leuken op dit moment al hard gewerkt aan de bouw van zes woningen aan de Sportstraat in Weert. Deze woningen maken onderdeel uit van het gemeentelijk project om dit gedeelte van de Sportstraat, waar voorheen een grote overbodige parkeerplaats lag, te transformeren naar wonen en openbaar groen. De oplevering van deze woningen is gepland in oktober 2022.