Meer begrip bij jongeren in Weert over LHTBI+

Wat hebben LHTBI+ jongeren in Weert nodig om zichzelf te kunnen zijn? Op deze vraag gaven tweedejaars studenten van Gilde Opleidingen Weert op 14 april antwoord tijdens de slotbijeenkomst van de pilot Speaking Minds LHBTI+ in de raadszaal van het stadhuis in Weert.

LHTBI*

Tien wekenlang verdiepten de studenten zich in het onderwerp LHBTI+. LHBTI+ staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse. Door het plusteken vallen daar ook onder queer, aseksueel en panseksueel.

Via tafelgesprekken met organisaties, zoals Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Gender Sexuality Alliance (GSA) en belangenorganisatie COC Limburg kwamen de studenten meer te weten over de verschillenden genderidentiteiten en ontstond er meer begrip. Vooral de ontmoetingen met ervaringsdeskundigen maakte indruk. Bij student Yuri was dat het verhaal van de jongen die op zeventienjarige leeftijd uit huis werd geplaatst vanwege zijn genderidentiteit. “Heel heftig. Hij was zo’n beetje net zo oud als wij.”

Docent Diana van Gemert (Gilde Opleidingen) vult aan: “Juist doordat de ervaringsdeskundigen leeftijdgenoten waren, maakte hun verhaal veel indruk. Door de gastlessen kregen de studenten via allerlei invalshoeken meer inzicht in wat het betekent om LHTBI+ jongere te zijn.”

Punt Welzijn

Speaking Minds betrekt jongeren op een praktische en betekenisvolle manier bij gemeentelijk beleid. Naast jongerenparticipatie draagt het bij aan de persoonlijke, sociale, emotionele en morele ontwikkeling. Vanuit de gemeente Weert kwam de vraag: Wat hebben LHTBI+ jongeren in de gemeente Weert nodig om zichzelf te kunnen zijn? “Het is cool te zien dat jongeren openstaan voor LTBI+ en ervaren dat ze iets te zeggen hebben in de gemeente”, aldus Daan van Engelen van Rutgers, het expertisecentrum voor sexualiteit. Samen met medewerkers van Speaking Minds verzorgde Punt Welzijn de bijeenkomsten op de Gilde Opleidingen in Weert.

Jongerenwerker Diederikke Brueren omarmde het project meteen. “Het is een leuk, maar ingewikkeld onderwerp. Als je ermee bezig gaat, merk je dat de jongeren ervoor openstaan. Onderling zijn er veel discussies gevoerd.”

Groepspresentaties

In groepjes presenteerden de studenten hun plannen. Zo stelde een groep voor om een festival voor iedereen te organiseren. “Wij vinden dat festivals inclusiever zouden moeten worden met voor iedereen wat wils en voor iedereen even toegankelijk. Denk aan een genderneutraal toilet, verschillende activiteiten en toegankelijk voor minder validen.”

Een andere groep adviseerde om op basis- en middelbare scholen voorlichting te geven. Zowel voor de kinderen, jongeren als hun ouders. “In ons groepje heeft niemand op de middelbare school seksuele voorlichting gehad. Dat is best gek. Jongeren krijgen zo te weinig informatie over seksualiteit, gender en over de LHTBI+ Community.” In het verlengde hiervan opperde andere studenten om aan docenten cursus te geven in LHTBI+. “Het is belangrijk dat docenten jongeren met verschillende genderidentiteiten op de juiste manier aanspreken en behandelen.”

Een andere groep merkte op dat veel studenten op de Gilde Opleidingen niet weten wie de vertrouwenspersoon op school is. “Wij willen ervoor zorgen dat het voor studenten duidelijker wordt naar wie ze toe kunnen.” De laatste groep wilde een plek in Weert creëren waar iedereen zichzelf kan zijn. Bijvoorbeeld in de HangOut. “Geen aparte activiteiten voor bepaalde groepen, maar activiteiten voor iedereen.”

Persoonlijke reactie

Wethouder Paul Sterk reageerde positief op de plannen van de jongeren. “Mooi dat jullie activiteiten hebben bedacht voor iedereen. Inclusiviteit in plaats van voor bepaalde groepen. Het is belangrijk dat je kunt zijn wat je wil zijn.” Hij liet weten enorm fan te zijn van de Engelse homoseksuele schrijver Oscar Wild. In een persoonlijk verhaal vertelde Paul Sterk over een oom die homoseksueel was, maar waar in de familie nooit over werd gepraat. En nog dichterbij, over zijn zoon die een vriend heeft. “Mijn zoon denkt na of hij gearmd over straat loopt. Dat zou niet zo moeten zijn.” Tot slot ging hij in op de regenboogvlag, die sinds 2016 in Weert wappert.

De aanwezigen konden tijdens de adviezenmarkt vragen stellen aan de verschillende groepjes. Daarna ontvingen de studenten een certificaat. Het is de bedoeling dat het project navolging krijgt. De gemeente koppelt over drie maanden terug naar de studenten wat er met hun plannen is gebeurd. 


Een bijdrage van Arjanne van Voorst