Opknapbeurt voor sluizen in Nederweert en Weert

Een aantal bruggen en sluizen over en in de kanalen in Noord-Brabant en Limburg krijgen onderhoud. Het merendeel, waaronder Sluis 15 in Nederweert en Sluis 16 in Weert, wordt in 2022 opgepakt.

Onderhoud

De werkzaamheden kunnen per locatie verschillen. Ze bestaan onder andere uit het vervangen van slijtlagen, asfaltvernieuwing, beton- en staalreparaties, schilderwerk van opleggingen, vervangen van geleidewerken, renoveren en of vervangen van sluisdeuren en onderhoud aan bedieningsgebouwen.

Hinder

Hinder voor de scheepvaart en het wegverkeer is onvermijdelijk. Bij Rijkswaterstaat doen ze hun best dit zo beperkt mogelijk te houden. De werkduur per brug of sluis varieert van ongeveer 2 tot 4 weken. Alleen de renovatie van Sluis 15 bij Nederweert & 16 bij Weert neemt langer in beslag.

Hinder wegverkeer

Bij de volgende locaties is er sprake van hinder voor het wegverkeer: brug Oude Maasje (Sprang Capelle), brug Enschotsestraat (Tilburg), brug Biest Houtakker (Hilvarenbeek), brug Stad van Gerwen (Nuenen), Beekse brug (Laarbeek), brug Wielput (Someren), brug 14 (Nederweert), sluis IV (Hilvarenbeek), brug Oranjelaan (Laarbeek), Leveroysebrug (Nederweert) en de Maxwell Taylorbrug (Veghel). Het werk aan de brug Lijnsheike in Tilburg is intussen afgerond.

Hinder vaarwegverkeer

Het vaarwegverkeer zal hinder ervaren bij de werkzaamheden aan: brug Enschotsestraat (Tilburg), brug Biest Houtakker (Hilvarenbeek), brug Stad van Gerwen (Nuenen), Beekse brug (Laarbeek), sluis IV (Hilvarenbeek), sluis V (Laarbeek), en sluis 15 en sluis 16 (Weert).

Kanalen verbinden steden Noord-Brabant en Midden-Limburg

Onder de noemer Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen vallen het Wilhelminakanaal, de Zuid-Willemsvaart, het Maximakanaal, de Noordervaart en het Kanaal Wessem-Nederweert. Deze kanalen liggen in Midden en Oost-Brabant en Midden-Limburg. De kanalen zijn destijds aangelegd voor de scheepvaart.

De belangrijke steden die worden verbonden met deze kanalen zijn Eindhoven, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en Weert. Veel van de bruggen en sluizen over en in deze kanalen zijn tientallen tot wel 100 jaar oud en worden intensief gebruikt. Om te voorkomen dat slijtage de doorstroming te veel belemmert, vindt er periodiek onderhoud plaats.

Onderhoud vaarwegen in Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt in ons land continu aan een goede bereikbaarheid over water. Ook in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Ze beheren en onderhouden hier de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en tientallen bruggen, sluizen en stuwen. Dat is nodig voor een vlotte, veilige doorstroming en de leefbaarheid van de omgeving.