Extra geld voor verbetering groenvoorzieningen in Weert

Politiek 1 reactie 3 min. leestijd

De gemeente Weert gaat bomen, plantsoenen en gazons in de openbare ruimte met meer regelmaat vervangen. Dit besluit volgt op het amendement ‘Prioriteit op het verbeteren van de groenvoorzieningen’, dat is aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling van 2024. Het amendement heeft twee belangrijke punten: de achterstand in het vervangen van groenvoorzieningen wordt weggewerkt en er komt een structureel plan voor vervangingen.

Dit voorstel komt voort uit het verzoek van de gemeenteraad om deze stappen te nemen. Ook is er gevraagd om het onderhoud te verbeteren, wat vanaf 2026 wordt meegenomen in het nieuwe groenonderhoudscontract. Gisteren werd er gestemd op het voorstel van het gemeentebestuur en een meerderheid van de gemeenteraad ging akkoord.

Inventarisatie

Er is een groeninventarisatie uitgevoerd, waarbij een extern adviesbureau het beplantingsareaal binnen de bebouwde kommen in de gemeente Weert heeft geanalyseerd. Dit onderzoek richtte zich op bomen, struiken, gras en kruidenvegetatie. De beplanting werd beoordeeld op veiligheid, functionaliteit en onderhoud.

De resultaten van de groeninventarisatie laten zien dat de plantsoenen over het algemeen veilig zijn. De functionaliteit is goed tot uitstekend, maar de conditie van veel groen is redelijk tot slecht. Ruim 42% van de struiken, 58% van het gras en de kruiden, en 67% van de bomen zijn in matige tot zeer slechte staat. Dit komt doordat het groen niet op tijd is vervangen. Er is een investering nodig om deze achterstand weg te werken.

Effecten

Het voorstel past binnen de visie van Weert als groene, klimaatbestendige gemeente. Verouderd groen kan er onverzorgd uitzien, minder goed functioneren voor schaduw en waterberging, en zelfs veiligheidsproblemen veroorzaken. Ook kan het niet tijdig vervangen van groen de leefbaarheid en vastgoedwaarden negatief beïnvloeden. Gezonde beplanting neemt meer koolstof op en heeft een verkoelend effect, wat bijdraagt aan een beter klimaat.

1,5 miljoen euro

Het voorstel helpt Weert om een biodivers en klimaatbestendig leefgebied te worden. Zodra de vervanging van beplanting wordt uitgevoerd, zal het aandeel groen in goede conditie toenemen. Momenteel is er een achterstand van acht jaar in de vervanging van groen. Met dit voorstel wordt een structureel vervangingsbudget van €1.588.062 per jaar opgenomen in de gemeentebegroting.

De gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met dit voorstel en een amendement van het CDA aangenomen. Hierin staat dat de jaarlijkse uitvoeringsplannen met de commissie Ruimte en Economie worden besproken.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
1 reactie