Coalitiebesprekingen CDA-JAN-VVD Nederweert afgerond

Nederweert – Sinds 8 april 2022 zijn de partijen CDA, JAN en VVD constructief aan de slag met het vormen van een nieuwe coalitie voor de periode 2022-2026.

Inmiddels zijn er grote stappen gezet en is het concept-akkoord bijna klaar. Voorzitter van het coalitiepartijenoverleg, Antoine Hekers (CDA) vertelt: “De gesprekken zijn afgerond. Er was bij alle drie de partijen vertrouwen in het proces en de uitkomst en dat werkte prettig.”

De partijen CDA, JAN en VVD hebben diverse keren inhoudelijk met elkaar gesproken. Als basis voor de gesprekken is gebruik gemaakt van een vergelijking van de verkiezingsprogramma’s van de 6 partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

De afgelopen dagen is de laatste hand gelegd aan het concept-coalitieakkoord. Vervolgens wordt nu eerst door elke partij de eigen achterban bijgepraat over het onderhandelingsresultaat. Het coalitieakkoord wordt daarna aangeboden aan de gemeenteraad ter bespreking in een openbare raadsvergadering op dinsdag 17 mei.

Behalve de inhoud is ook gesproken over de portefeuilleverdeling en de personen die het nieuwe collegeteam gaan vormen. Op maandag 9 mei 2022 worden de namen van de beoogde wethouders bekend gemaakt.