Middelbare scholieren minder gelukkig dan voor de coronaperiode

Algemeen Corona Weert 2 reacties 2 min. leestijd

Eind 2021 hebben GGD Limburg-Noord en GGD Zuid Limburg gezamenlijk de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd, in het kader van het landelijke onderzoek door Netwerk GOR.

Ruim 11.000 jongeren in leerjaar 2 en 4 van het voortgezet onderwijs hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. Vandaag publiceren de Limburgse GGD’en samen de resultaten.

Welzijn

Jongeren voelden zich in het najaar van 2021 minder vaak gelukkig en ervaarden vaker psychische klachten dan voor de coronaperiode. 76% van de jongeren gaf aan zich (zeer) gelukkig te voelen, terwijl dit percentage in 2019 nog op 84% lag.  

Daarnaast zijn er meer jongeren die psychische klachten ervaren. In 2021 ervaarde 26% van de jongeren in Limburg psychische klachten, dit percentage is een toename ten opzichte van de 20% in 2019. Psychische klachten komen vaker voor bij meisjes (35%) en jongeren uit eenoudergezinnen (33%).

Bijna 3 op de 4 jongeren maakte tijdens de coronaperiode minstens één corona-gerateerde gebeurtenis mee (zoals quarantaine, coronabesmetting en ziekte of overlijden van een naaste). 1 op de 5 jongeren gaf aan last te hebben van minstens één van zo’n corona-gerateerde gebeurtenis.

Meer alcoholgebruik tijdens de coronaperiode

De dalende trend in het alcoholgebruik onder jongeren heeft niet doorgezet. In 2021 steeg het percentage naar 34%. Waar tussen 2015 en 2019 het alcoholgebruik onder jongeren in Limburg daalde van 37% naar 30%. 

Veerkracht en vertrouwen in de toekomst

Het merendeel van de jongeren herstelt snel na een moeilijke periode (66%) en heeft (redelijk) veel vertrouwen in de toekomst (88%). Daarmee is de meerderheid van de jongeren beschermd tegen de gevolgen van de coronaperiode. Aandacht en preventie zijn nodig om (mentale) gezondheidsproblemen te voorkomen en de jeugd veerkrachtig te maken en houden, met name voor kwetsbare groepen. 

Bekijk alle resultaten van deze en meer onderwerpen via het Kennisplein van GGD Limburg-Noord en de Gezondheidsatlas van GGD Zuid Limburg.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
2 reacties