Portefeuilleverdeling college van B&W van Nederweert

Algemeen Nederweert Politiek Regio Reageer 1 min. leestijd
Foto via Gemeente Nederweert

Nederweert – Op dinsdag 17 mei 2022 zijn de wethouders Dieteren, Franssen en Ten Kate geïnstalleerd als de nieuwe wethouders van de gemeente Nederweert. Vervolgens heeft het college van B&W de portefeuilleverdeling als volgt vastgesteld.  

Portefeuille burgemeester Birgit Op de Laak

 • Wettelijke taken op het gebied van openbare orde, veiligheid en ondermijning
 • Kabinet en representatie
 • Handhaving
 • Bedrijfsvoering, personeel en organisatie
 • Dienstverlening en communicatie
 • (Eu)Regionale samenwerking

Projecten

 • Verbouwing gemeentehuis (raadzaal)
 • Oekraïne

Portefeuille wethouder Carla Dieteren (JAN) (1ste loco-burgemeester)

 •  Sociaal domein breed (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, participatie en jeugdzorg),
  inclusief regionale vertegenwoordigingen)
 •  Inkomen en bijstandsverlening, sociale werkvoorziening, armoedebeleid
 •  Leefbaarheid in de kernen (dorpsraden, leefbaarheidsinitiatieven, gemeenschapshuizen)
 •  Sport, onderwijs, cultuur, volksgezondheid

Projecten

 • MFA De Pinnenhof
 • K(rachtige) 80
 • Positieve gezondheid

Portefeuille wethouder Jorik Franssen (VVD) (2de loco-burgemeester)

 • Financiën
 • Economie en bedrijvigheid (inclusief omgevingsvisie bedrijventerreinen)
 • Toerisme en recreatie (programma Gastvrijheid en beleving)
 • Verkeer, vervoer en infrastructuur
 • Openbare ruimte en Water
 • Afvalbeleid
 • Gemeentelijke gebouwen en accommodaties (m.u.v. gemeenschapshuizen)

Projecten

 • Leisureontwikkeling A2- Randweg West – Hotel
 • Tracé N266 – N275 (inclusief snelfietsroute Weert-Nederweert)
 • Gebiedsontwikkeling winkelstructuur

Portefeuille wethouder Robert ten Kate (CDA) (3de loco-burgemeester)

 • Ruimtelijke ontwikkeling (bestemmingsplannen, vergunningen, grondbedrijf)
 • Volkshuisvesting
 • Omgevingsvisie buitengebied en plattelandsontwikkeling
 • Duurzaamheid, natuur en klimaat (energietransitie en stikstof)
 • Monumenten en erfgoed

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie