Aangepaste Geuzendijk is weer open

De Geuzendijk tussen Budel en Weert is vrijdagmiddag weer opengesteld voor het verkeer. De afgelopen dagen zijn er enkele situaties gewijzigd die vooral het doel hebben om de verkeerssituatie voor fietsers veiliger te maken.

Locatie ’t Blaakven

Ter hoogte van ’t Blaakven is op de kruising met de Maarheezerhuttendijk een plateau gerealiseerd zodat de snelheid ter plaatse afgeremd wordt. Dit bevordert een veilige oversteek voor onder andere langzaam verkeer, zoals voetgangers en fietsers.

Locatie Trancheeweg

Ook het kruispunt met de Trancheeweg is aangepakt. Dit is de meest ingrijpende verandering die voor de mensen die er regelmatig komen even wennen zal zijn.

De doorgaande route is veranderd naar Trancheeweg – Geuzendijk van en naar de richting Budel. Verkeer komend vanuit Boshoven moet vanaf nu voorrang verlenen. Er is afgelopen week bij de kruising een plateau gerealiseerd en er staat een STOP-bord.

Fietsers krijgen op dit kruispunt voorrang. Deze aanpassing moet de oversteeksituatie van de Geuzendijk voor langzaam verkeer verbeteren en zo wordt de ‘doorgaande route’ tussen Budel en Boshoven minder aantrekkelijk. De A2 is bovenregionaal de gewenste route tussen Weert en Budel.