Hoogste punt Huize Molenveld gevierd

Vrijdag 1 juli 2022 was een heugelijke dag voor Huize Molenveld in de wijk Fatima. Op deze dag werd op gepaste wijze in het bijzijn van de bouwvakkers het bereiken van het hoogste punt gevierd.

De initiatiefnemers bedankten iedereen die voor het vele werk dat al geleverd is. Zowel op de bouw als achter de schermen. Daarbij ligt een goede samenwerking aan ten grondslag. Na het dankwoord vond een officieel moment plaats door middel van de eerste steenlegging.

Eerste steenlegging

Het leggen van de eerste steen is een ceremoniële handeling en symboliseert het begin van de bouw. Net zoals ook nu bij de bouw van Huize Molenveld is het niet de eerste steen onder aan de muur maar wordt deze meestal later als de bouw al gevorderd is op een iets hogere en beter zichtbare plek ingemetseld. Dus deze eerste steen is fysiek gezien zeker niet echt de eerste steen.

Betekenis

Op de steen staat behalve de datum en de namen van de initiatiefnemers ook de latijnse tekst: Vivere in Libertate. Hetgeen betekent ‘woon/leef in vrijheid’. Deze korte en bondige zin is enerzijds een knipoog naar het kloosterverleden op deze plaats. Maar anderzijds verwijst deze tekst ook naar de visie van de initiatiefnemers als het gaat over wonen, zorg en welzijn voor en aan ouderen die niet meer thuis kunnen wonen maar ook niet naar een traditioneel verpleeghuis willen. Ouderen die zelf zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven willen behouden en die respectvol bejegend wensen te worden. Die echte betrokkenheid en vrijheid willen ervaren ook al heeft men de ondersteuning van en ontzorging door anderen nodig in het dagelijkse leven.

Aparte plaats in zorgketen

Huize Molenveld gaat een aparte plaats innemen in de zorgketen. Samenwerking is hetgeen ze nastreven. Samenwerken in het belang van onze oudere en hulpbehoevende medeburger. Samenwerken met zorginstellingen en individuele zorgverleners in Weert en omgeving.

Hechte wijkgemeenschap

De initiatiefnemers hebben al mogen ervaren hoe hecht de wijkgemeenschap is op Fatima en ze hopen dat ze daar snel deel van mogen gaan uitmaken. Ze zijn ervan overtuigd dat Huize Molenveld voor de oudere hulpbehoevende inwoners van Weert en de wijk Fatima in het bijzonder een goed alternatief voor en aanvulling zal zijn op de reeds bestaande huisvestingsmogelijkheden en op de reeds beschikbare zorgcentra.