Scholtissenhof aangetroffen bij opgraving

Bij de opgraving van de Scholtissenhof, op het perceel van de voormalige Philipsfabriek, aan de Industriekade zijn de fundamenten en muurresten van de 17de eeuwse Scholtissenhof aangetroffen. De opgraving is uitgevoerd door het archeologisch bedrijf VUhbs uit Amsterdam.

De Scholtis (ofwel Schout) werd in Weert sinds de 13e eeuw aangesteld door de Heren van Horn. De taak van de schout was vooral het vervangen van de Heer in de rechtspraak en het bestuur. Hij was bovendien aanwezig bij de vergaderingen van de schepenen en burgemeesters en controleerde (samen met de schepenen) de rekeningen van de burgemeesters.

De benaming “Scholtissenhof” is in Weert overigens op meerdere locaties bekend. Uit bronnen is bekend dat de Scholtissenhof in het voormalige gehucht Boshoven is gebouwd door Johannes Costerius in het midden van de zeventiende eeuw. Deze omgrachte hoeve was 12 boender groot en heeft bestaan tot in de jaren 60 van de vorige eeuw.

Weerterbeek

Hoofdgebouw en de bijgebouwen van de Scholtissenhof, ook wel bekend onder de naam Boshoverhof, zijn gelegen aan de Weerterbeek. Deze beek is eveneens ter plaatse aangetroffen bij de opgraving.

Bovendien blijkt de Scholtissenhof omgeven te zijn door een gracht. Deze gracht werd van water voorzien door daarnaast gelegen Weerterbeek. Dus een vergelijkbare situatie met de stroomafwaarts gelegen stadsgracht rond Weert én de beide grachten rond de kastelen van de Van Hornes: de Nijenborgh en de Aldenborgh.