Eerste schooldag voor Kindcentrum Altweerterheide

Na ruim een jaar gebivakkeerd te hebben op het Kazerneterrein in Weert zijn de kinderen van Altweerterheide weer terug in hun eigen dorp. Maandagochtend mochten ze voor het eerst naar hun gloednieuwe schoolgebouw.

Afwerking

Het gebouw is nog niet helemaal af. De wanden, binnenin het gebouw, moeten nog van een likje verf voorzien worden. Op de speelplaats wordt momenteel hard gewerkt aan de zandbak en het voetbalveld.

Naam

“We nemen afscheid van de naam Basisschool Sint Jozef”, zo vertelt schoolleider Linda Kirkels. “Vanaf nu heten we Kindcentrum Altweerterheide”. In het centrum zijn naast de basisschool ook een kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang gevestigd.

Multifunctioneel

De lokalen zijn zo ontworpen en ingedeeld dat ze door meerdere partijen te gebruiken zijn. “De klas waar overdag groep 5-6 les krijgt wordt buiten schooltijd gebruikt voor de buitenschoolse opvang”, zo licht de schoolleider toe. “De tafeltjes gaan we aan de kant schuiven waardoor niemand in de laadjes met spulletjes van de kinderen kan”.

Overigens: de buitenschoolse opvang kent in tegenstelling tot veel andere BSO’s fexibele openingstijden. Samen met de ouders van de kinderen die er komen wordt gekeken wanneer de kinderen er terecht kunnen. Dat is, zo laat de opvang weten, al mogelijk vanaf 6.00 uur ’s ochtends.

Meer gebruikers

De centrale hal gaat worden gebruikt voor gymlessen en vieringen zoals Sinterklaas. Daarnaast kunnen ook andere organisaties uit het dorp de ruimte gebruiken. De harmonie gaat er repeteren, de ouderen kunnen er gaan gymen en er kunnen presentaties en voordrachten gehouden worden.

In deze video krijgen we van een tweetal gidsen een rondleiding door het Kindcentrum Altweerterheide. Simon (groep 6) en Nova (groep 8) laten ons alle belangrijke ruimtes in het gloednieuwe gebouw zien.

Bekijk de video: https://youtu.be/9jju86qS1kg