Oekraïense vluchtelingen naar verwachting nog geruime tijd in Weert

Het is inmiddels ruim een half jaar geleden dat Russische troepen het Oost-Europese Oekraïne binnenvielen, maar het einde van deze invasie is voorlopig nog niet in zicht. Clingendael (Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen) schetst dan ook een scenario waarin nog geruime tijd opvang voor Oekraïense vluchtelingen nodig is.

Nog elke dag verlaten grote aantallen Oekraïeners hun land en het percentage vluchtelingen dat op korte termijn terug kan keren is relatief klein. Er moet daarom rekening mee gehouden worden dat vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland zullen blijven komen en dat zij hier nog geruime tijd zullen verblijven. Dat meldt de Rijksoverheid in een recent nieuwsbericht.

De overheid acht het om deze reden belangrijk zowel de vluchtelingen zelf als de Nederlandse samenleving duidelijkheid te geven over de aanpak op de langere termijn. Dat de Europese Commissie op 14 oktober heeft aangekondigd de Richtlijn Tijdelijke Bescherming met een jaar te verlengen draagt hieraan bij. Deze richtlijn geeft Oekraïense vluchtelingen recht op opvang, medische zorg en onderwijs. Ook maakt de richtlijn het mogelijk voor Oekraïeners om in Nederland te werken. Zowel Oekraïense vluchtelingen als overheden en ondernemers die Oekraïeners in dienst hebben genomen weten zo waar zij voorlopig aan toe zijn.

Zelfredzaamheid en participatie bevorderen

Vanwege de verwachting dat duizenden Oekraïeners nog geruime tijd in Nederland zullen verblijven heeft het kabinet besloten dat het belangrijk is hun zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij te bevorderen. Enerzijds verlagen zij zo de druk op de sociale voorzieningen in ons land en anderzijds ontwikkelen zij zo vaardigheden die ze kunnen inzetten bij de wederopbouw van hun land zodra zij daarnaar kunnen terugkeren.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt de komende periode dan ook aan maatregelen die genomen kunnen worden om bijvoorbeeld Oekraïense kinderen te laten doorstromen naar het Nederlandse onderwijs en volwassenen te helpen werk te vinden dat aansluit bij eerder opgedane werkervaring en behaalde diploma’s.

Gemeente Weert neemt verantwoordelijkheid

Ook de gemeente Weert neemt hierin haar verantwoordelijkheid en liet onlangs al weten een extra opvanglocatie te openen voor Oekraïense ontheemden. Naar verwachting kunnen er in november nog eens 160 Oekraïense vluchtelingen terecht op het HQ-terrein, waar momenteel circa 150 vluchtelingen gehuisvest zijn.

Veel van deze vluchtelingen hebben hun weg in onze maatschappij inmiddels al gevonden: kinderen gaan naar school en volwassenen werken (parttime) in Weert of de nabije omgeving. Weert draagt op deze manier dus bij aan zowel de invulling van de landelijke opdracht om meer huisvesting te realiseren als het streven zelfredzaamheid en participatie in de Nederlandse maatschappij te bevorderen.