Principeverzoek voor bouw van 57 appartementen in de wijk Leuken

Update – Bij de gemeente Weert is een initiatief ingediend voor het herontwikkelen van een bedrijfslocatie naar 57 appartementen, op de hoek van de Tromplaan met de Nieuwendijk. Daarvan zijn er 26 bestemd voor de sociale huur. Het college van burgemeester en wethouders vindt dit een mooie ontwikkeling op deze plek en met dit type woningen. Daarom wordt de initiatiefnemer uitgenodigd om de plannen verder uit te werken en voor 1 april 2023 een ontwerp bestemmingsplan in te dienen.

Plannen

Het initiatief gaat er vanuit dat een bedrijfsgebouw aan de zijde van de Tromplaan wordt gesloopt. Dit betreft een gebouw voor opslag, zowel in het gebouw als op de buitenruimte. Aan de zijde van de Roermondseweg ligt een tuinmeubelzaak. Dit bedrijf blijft gehandhaafd, inclusief de parkeergelegenheid.

Op de plek van het bedrijfsgebouw zouden volgens de plannen twee appartementengebouwen worden gerealiseerd. Een gebouw bestaat volledig uit sociale huurwoningen (26 appartementen). Het andere gebouw bestaat uit huur (vrije sector) en/of koopappartementen met ondergrondse bergingen en parkeervoorzieningen (31 appartementen). De appartementen hebben een oppervlakte variërend van 65 – 102m2.

Voor de inrichting van de buitenruimte liggen er een aantal eisen. Zo moeten onder andere de bestaande bomen aan de Tromplaan gehandhaafd blijven en moet inzichtelijk worden gemaakt hoe de verdere invulling van groen en waterberging er uit komt te zien. Als laatste dient het parkeren volledig op eigen terrein te worden opgevangen.

“De woningmarkt is continu in beweging en aan verandering onderhevig. Er blijft een tekort  aan woningen, ondanks dat de hypotheekrentes en bouwkosten stijgen. Het aantal 1- en 2-persoons huishoudens groeit het hardst. Daarnaast zijn er veel mensen die niet doorstromen omdat er geen geschikte woningen zijn. Daardoor blijven ze al jaren bijvoorbeeld in een grote gezinswoning wonen terwijl ze het liefst kleiner zouden willen wonen. En dat het liefst, in hun eigen wijk. Dit initiatief komt tegemoet aan de woonwensen van onze inwoners en draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk.”

Wethouder Wendy van Eijk

Verdere woningbouwontwikkelingen op Leuken

Naast dit initiatief zijn er in de wijk Leuken meer ontwikkelingen op het gebied van woningbouw. Zo wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de nieuwe woningen in de Sportstraat. Ook wordt er volop gebouwd aan de woningen aan de Friezenstraat. Daarnaast ligt er een voorstel om een voormalig bedrijf in zonweringen te ontwikkelen naar woningen. Voor het pand Beemdenstraat 38 is een vergunning verleend voor transformatie naar 24 sociale huurwoningen. Herontwikkeling van de locatie Beemdenstraat 36 naar woningen is in voorbereiding.

Update: impressie / schets toegevoegd.