Dag van de Privacy: ‘Mag iemand een foto van mij op social media plaatsen?’

Mag iemand een foto van mij op sociale media plaatsen zonder dat ik daar toestemming voor heb gegeven? Mogen journalisten op straat beelden van mij maken en deze in de media gebruiken? Of mogen festivals, zoals bijvoorbeeld Bospop, foto’s met bezoekers erop gebruiken voor promotionele doeleinden? Vragen die allemaal te maken hebben met onze privacy. In het kader van de ‘Dag van de Privacy’ geeft advocaat Ralf Stoks van Aben & Slag Advocaten uit Weert meer uitleg over wat er wel en niet mag.

Veel waard

De afgelopen jaren is privacy een issue voor veel mensen geworden. En niet geheel onterecht. Op sociale media verschijnen er met grote regelmaat foto’s en andere persoonlijke gegevens waarvan de betrokken niet willen dat ze daar terecht komen. Stoks: “Je ziet gewoon dat persoonsgegevens veel waard zijn … Uit cijfers van het CBS dat in 2021 bijna 120.000 mensen in Nederland slachtoffer van identiteitsfraude te zijn geweest”.

AVG

Om burgers, als het gaat om hun privacy, te beschermen is in 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het leven geroepen. Deze wet zorgt ervoor dat je tegenwoordig meer rechten hebt als bedrijven, of organisaties aan de haal gaan met jouw persoonlijke gegevens. Dat wil niet zeggen dat er als het gaat om plaatsen van foto’s en filmpjes niets meer mag. Ook moet er onderscheid gemaakt worden in wie dit materiaal plaatst. Voor burgers gelden er weer andere regels dan voor bedrijven of de journalistiek. In onderstaande video legt advocaat Stoks precies uit welke rechten en plichten iedere groep heeft.

Meer informatie over de AVG is overigens te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Ongewenste beelden op het internet

Advocaat Stoks raadt aan om bij vermeend misbruikt van persoonsgegevens in eerste instantie contact op te nemen met het bedrijf of de organisatie dat zich eraan schuldig zou maken. Je hebt volgens hem het recht om te vragen bij bijvoorbeeld plaatsing van foto’s om deze weer te verwijderen. “De AVG kent zoiets als ‘het recht op vergetelheid’; het recht om vergeten te worden … Er zal dan iets actiefs moeten gebeuren om beelden of filmpjes van het internet af te halen”.

Mocht hieraan geen gehoor gegeven worden dan raadt Stoks aan dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In het uiterste geval kun je natuurlijk ook een advocaat inschakelen.

Dag van de Privacy

De jaarlijkse Europese Dag van de Privacy is in het leven geroepen door de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie. Gekozen is voor 28 januari, de dag waarop in 1981 het Dataprotectieverdrag werd geopend voor ondertekening. Het doel van deze dag is om Europese burgers beter te informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties.

Bekijk de video: https://youtu.be/G3aY1tom6y8