Volgende stap gezet voor realisatie natuurbegraafplaats in Weert

Archieffoto WdG: natuur in Weert

In 2019 werd bekend dat bij de gemeente een plan was ingediend voor de realisatie van een natuurbegraafplaats in Weert.

De voorbereidingstijd heeft enige tijd in beslag genomen. Op 17 januari j.l. heeft het college van B&W heeft het ‘voorontwerp bestemmingsplan Natuurbegraafplaats Weerterland’ goedgekeurd. De initiatiefnemer kan nu verder aan de slag met de procedure waarbij het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. De uiteindelijke realisatie heeft dus nog wat voeten in de aarde.

Het plan

De beoogde natuurbegraafplaats komt in de omgeving van de Herenvennenweg / Heihuisweg en Kruisbergenweg. Dat ligt in de buurt van Het Blauwe Meertje.

De entree van de natuurbegraafplaats wordt gerealiseerd aan de Heihuisweg. Op de hoek van de Kruisbergenweg en Heihuisweg worden een ontvangstruimte met keuken, toiletten en materialenopslag gerealiseerd en parkeerplaatsen gesitueerd.

Wanneer de begraafplaats ‘vol’ is, wordt deze bebouwing weer verwijderd. De begraafplaats wordt in fasen aangelegd, er wordt begonnen in de noordwesthoek van het bosgebied (nabij de beoogde bebouwing). De natuurbegraafplaats wordt openbaar toegankelijk.

Positief advies

De diverse onderzochte (milieu)aspecten vormen geen belemmeringen voor de ontwikkeling van de natuurbegraafplaats. Het plan past bovendien in het Rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid. Tevens zorgt de natuurbegraafplaats ervoor dat de natuurwaarden van het gebied worden verhoogd, aldus het college van B&W.

Behoefte

Uit informatie van de Brana (Branchevereniging voor Natuurbegraafplaatsen) blijkt dat in Nederland steeds meer belangstelling komt voor natuurbegraven. Dit is begonnen rond 2011 en was toen nog een vrijwel onbekend fenomeen, hetgeen in dat eerste jaar tot 10 ter aarde bestellingen leidde.

In 2016 was het aantal jaarlijkse ter aarde bestellingen op natuurbegraafplaatsen al gestegen tot meer dan 600 en uit de informatie van de leden van de Brana kan worden afgeleid dat deze stijging zich doorzet.

De groeiende belangstelling is niet alleen te zien aan het aantal ter aarde bestellingen per jaar, maar ook aan het aantal reserveringen voor grafplaatsen. De natuurbegraafplaats is volgens de gemeente Weert een voorziening/ontwikkeling die een toevoeging is op het aanbod in de regio Weert.

Meer informatie kun je ook vinden via: natuurbegraafplaatsweerterland.nl