Nog niet alle gronden van Laarveld fase 4 in bezit van gemeente Weert

Woonwijk Laarveld fases 1 en 2 zijn bijna afgerond. Laarveld fase 3 is volop in ontwikkeling. Om die reden heeft het college van B&W op 13 april 2021 besloten de werkzaamheden te starten om te komen tot realisatie van Laarveld fase 4. De gemeente had niet alle benodigde grond in fase 4 in eigendom. Inmiddels hebben de gesprekken met de eigenaren geleid tot een overeenkomst en een raadsvoorstel voor de aankoop van een groot deel van de gronden in fase 4.

Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om over te kunnen gaan tot de bouw van 340 woningen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel om de grond aan te kopen op 15 februari 2023. Daarna kan wethouder Wendy van Eijk namens het college de overeenkomst officieel ondertekenen.

Ontwikkeling van woningbouw op de aangekochte gronden vindt plaats na het doorlopen van de planologische procedure en nadat fase 4 van Laarveld bouwrijp is gemaakt. Dit is naar verwachting in de loop van 2024.