Tien partijen werken samen aan positieve bijdrage Cruyff Court

Het Cruyff Court aan de Serviliusstraat dat in september 2022 werd geopend is meer dan alleen een voetbalveld. Gisteren werd er een bijzondere samenwerking bekrachtigd in het Weerter stadhuis.

Er is een zogeheten sociaal convenant opgesteld, met doelstellingen waar alle partners samen aan gaan werken. In Weert werken tien partijen samen. Gisteravond werd dit officieel ondertekend.

Het social convenant heeft als doel om zoveel mogelijk sport-, beweeg- en participatieaanbod te creëren op een Cruyff Court, wat een positieve bijdrage geeft aan de kwaliteit en gebruik van het veld en de omgeving.

Naast de gemeente zijn een heleboel partners betrokken, die samen een succes willen maken van het prachtige Cruyff Court. Zo hebben Punt Welzijn, Voetbalschool Tiki Taka, Brede school Markeent, Kinderopvang Human Kind, de Politie, Wonen Limburg, SGL, Stichting Wijkraad Keent en uiteraard de Johan Cruyff Foundation allemaal hun handtekening gezet onder het convenant.

Voor de komende jaren wordt een gezamenlijk programma opgezet voor het Cruyff Court. Daarnaast zetten alle partners zich samen in voor een prettige, veilige en vandalismevrije speel- en beweegomgeving. De betrokken organisaties, gebruikers en buurtbewoners zijn hiervoor verantwoordelijk. De gemeente Weert is verantwoordelijk voor het onderhoud.

Ook is afgesproken dat de partners het programma en een activiteitenkalender duidelijk communiceren naar buurtbewoners en gebruikers. De coördinatie hiervoor ligt bij de Cruyff Court coördinatoren. Natuurlijk worden ook de 14-regels van Johan Cruyff en de lokale huisregels gevolgd.

Het Johan Cruyff Court is voor iedereen toegankelijk en beschikbaar. Heb je interesse? Neem dan contact op met Punt Welzijn.