Gemeente wil boom naast molen kappen ter compensatie van verlies aan wind

De gemeente Weert heeft het voornemen om de boom, een zogeheten Watercipres, naast de Wilhelmus Hubertusmolen te kappen.

De reeds gerealiseerde appartementencomplexen aan de Werthaboulevard liggen binnen een ‘vrijwaringszone – molenbiotoop’. Het college van B&W heeft destijds ervoor gekozen om af te wijken van de toegestane bouwhoogte en is met de eigenaren van de Wilhelmus Hubertusmolen overeengekomen dat de kap van de Watercipres direct naast de molen voldoende compensatie zou bieden voor het verlies aan wind als gevolg van de ontwikkeling van de Werthaboulevard.

Bezwaar

Maar de kap van de boom is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Op 11 november 2019 is een omgevingsvergunning verleend voor de kap van de boom. Maar er werd bezwaar gemaakt en dit werd gegrond verklaard. Maar de gemeente wil de compensatieafspraken alsnog nakomen en er is opnieuw een omgevingsvergunning aangevraagd, zo is te lezen in de gemeentelijke documentatie.

Verplaatsing moeilijk

Ten behoeve van een eventuele verplaatsing van de Watercipres is advies opgevraagd bij bureau idverde. Zij geeft in haar advies aan dat betreffende boom moeilijk te verplaatsen is, vooral vanwege leeftijd. De Watercipres heeft bovendien veel penwortels welke met een ketting moeten worden doorgetrokken, hierbij treedt veel schade op wat de teruggroei niet zal bevorderen. Het advies is dan ook om de boom te kappen en voor de geschatte waarde een groeiplaats elders in te richten en een mooie grote boom aan te planten.

Nieuwe boom op Collegeplein

Volgens de gemeente wordt er een nieuwe boom (eveneens een watercipres) geplant op het Collegeplein. De leges, het rooien, inrichting van een nieuwe groeiplaats en aanplant van een nieuwe boom + 3 jaar nazorg bedragen € 14.387,-. De ontwerp omgevingsvergunning wordt zes weken ter inzage gelegd.