Weert genomineerd voor BNG Bank Erfgoedprijs 2023

De gemeente Weert is net als de gemeenten Arnhem, Nieuwegein en Roosendaal genomineerd voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2023, met het thema: Groen erfgoed.

De jury van de BNG Bank Erfgoedprijs werkt sinds 2022 ieder jaar met een thema. In de editie van 2023 ligt de focus op Groen erfgoed. De centrale vraag is daarbij: hoe wordt groen erfgoed – getuige de steeds veranderende relatie tussen mens en natuur – binnen gemeenten gewaarborgd en bewaard, en hoe geeft het vorm aan de toekomst van onze gemeenten?

Groen erfgoed vormt een integraal onderdeel van de landschappen en leefomgeving. Tijdens de lockdowns is de samenleving nóg meer bewust geworden van de intrinsieke waarde van deze historische plekken. Maar groen erfgoed staat onder toenemende druk vanwege klimaatverandering die problemen zoals bodemdaling, droogte en overstromingen met zich meebrengt.

Longlist

Uit een longlist heeft de jury de gemeenten Arnhem, Nieuwegein, Roosendaal en Weert genomineerd. Deze gemeenten sprongen eruit vanwege de innovatieve en creatieve manieren waarop ze enerzijds hun groen erfgoed herstellen en onderhouden, en het ook inzetten ter verbetering van de leefomgeving en om klimaatbewustzijn te stimuleren.

Jury ‘stiekem’ op bezoek

Deze vier gemeenten kunnen in de komende periode incognitobezoeken van de jury verwachten en zij krijgen de gelegenheid om zich in een pitch te presenteren. De winnaar van de BNG Bank Erfgoedprijs 2023 wordt bekend gemaakt op 8 juni 2023, tijdens een Erfgoedsymposium georganiseerd door de gemeente Eindhoven, de winnaar van 2022.

Groen erfgoed

Bij groen erfgoed denken ze onder andere aan historische groen-aanleggen zoals tuinen, parken, woonwijken, verdedigingswerken, begraafplaatsen, buitenplaatsen en landgoederen. Ook cultuurlandschappen met door de mens beïnvloed groen zoals (hakhout-)bossen, houtwallen vallen onder de noemer Groen erfgoed.

Over de BNG Ergoedprijs

De BNG Bank Erfgoedprijs is de prijs voor de gemeente die het best met zijn erfgoed omgaat en daar op inspirerende wijze zijn inwoners bij betrekt. Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 wil met deze prijs goede voorbeelden delen en andere gemeenten inspireren.

De BNG Bank Erfgoedprijs ter waarde van € 25.000 wordt mogelijk gemaakt door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds en wordt al sinds 2010 jaarlijks uitgereikt.