Concerten Creatura najaar 2023: Een tegen Eenzaamheid

SevenFifteen en Cantarella na hun succesvolle optreden bij het project ZorgSamen in het Munttheater van Weert

Dit najaar organiseert gemengd koor Creatura een tweetal concerten. Beide concerten worden georganiseerd in het kader van de actie Een tegen Eenzaamheid.

Op zondagmiddag 1 oktober vindt het concert ‘Enjoy & Sing Along 2023’ plaats: een gezellige muziekmiddag waarbij jong en oud kunnen genieten van bekende melodieën. Tijdens het herinneringsconcert ‘Als de dag van gisteren’ op vrijdagavond 3 november staan bezoekers en het koor stil bij de mensen die in onze herinneringen blijven leven.

Omstreeks 1 juni start de kaartverkoop voor deze concerten.

Een tegen Eenzaamheid

Creatura levert extra inspanningen om mensen die echt eenzaam zijn te bereiken en wil met deze concerten een steentje bijdragen. Het hoge eenzaamheidscijfer in de gemeente Weert is een extra stimulans voor Creatura: ruim 10% van de inwoners van Weert is, volgens overheidscijfers, ernstig eenzaam.

Samenwerking met Koorschool Midden-Limburg

Onder de paraplu van Koorschool Midden – Limburg schuilen jeugdkoor Equal Voices, Vocaal Ensemble Genti, Vocalgroup SevenFifteen en Cantarella. De koren staan onder leiding van Rita Scheffers. Vanwege hun repertoire, hun jeugdige enthousiasme, hun vitaliteit én de kwaliteit van hun zang zijn deze koren welkome gasten bij de concerten van Creatura dit najaar.

Math Dirks gastdirigent Creatura

Tijdens de Paaswake op paaszaterdag 8 april zal Creatura onder leiding staan van Math Dirks. Hij zal Ton van de Weem vervangen die wegens ziekte tijdelijk afwezig is. Math is momenteel ook dirigent bij koren in Eindhoven, Valkenburg en Heel. De Paaswake op paaszaterdag 8 april begint om 19.00 uur in de Weerter Paterskerk. De begeleiding aan de piano is in handen van Tessa Klaver.