Wethouder Ten Kate van gemeente Nederweert legt functie neer

Foto via Gemeente Nederweert

Nederweert – Op dinsdag 21 maart heeft Robert ten Kate, wethouder volkshuisvesting, plattelandsontwikkeling, klimaat en erfgoed in Nederweert, zijn functie neergelegd. Tijdens de raadsvergadering dinsdagavond licht hij zijn besluit toe aan de raad. Hij geeft aan te moeten concluderen dat de rol meer van hem vergt dan hij op dit moment als persoon kan bieden.  

Verklaring wethouder Ten Kate

“Toen ik na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar de vraag kreeg of ik namens het CDA wethouder wilde worden van deze gemeente, heb ik die kans met beide handen aangegrepen. Dat heb ik gedaan in de wetenschap dat ik begon aan een bijzonder eervolle, maar ook zware taak. Een sprong in het diepe, omdat een succesvol wethouderschap niet vanzelfsprekend was. De combinatie van geen ervaring als raadslid en ook geen jarenlange ervaring als bestuurder betekende dat ik in zeer korte tijd het vak en de vaardigheden van een wethouder eigen moest maken om daadkrachtig handen en voeten te geven aan de grote uitdagingen waar we als gemeente voor staan, zoals de woningbouwopgave, de transitie van het buitengebied en de energietransitie. Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit meer van me vergt dan ik als persoon op dit moment kan geven. Ik merkte dat dit ook steeds vaker ten koste ging van mijn gezondheid, misschien wel de belangrijkste randvoorwaarde om effectief te zijn in deze veeleisende functie. Om die reden leg ik mijn functie neer.”

Reactie college van B&W

Burgemeester Birgit Op de Laak reageert mede namens de wethouders Carla Dieteren en Jorik Franssen met respect en begrip. “We hebben gezien dat de afweging om te stoppen hem zwaar is gevallen. Negen maanden geleden startte hij aan het hem onbekende ambt van wethouder. Hij heeft zich met enthousiasme ingezet voor Nederweert. Deze persoonlijke keuze respecteren we natuurlijk en wensen hem alle goeds voor de toekomst. “

De portefeuille van wethouder Ten Kate wordt de komende tijd waargenomen door burgemeester Op de Laak en de zittende wethouders Dieteren en Franssen.

Reactie CDA

CDA-fractievoorzitter Antoine Hekers heeft begrip voor het besluit. “Bijna een jaar geleden na de verkiezingen mochten wij Robert ten Kate voordragen als kandidaat Wethouder, een gedreven jongeman die met beide benen op de grond staat, en nu volgt een zwaar doch dapper besluit. Dat kunnen we alleen maar respecteren en steunen.”