Dubbelfunctie wethouder Van Eijk in ogenschouw genomen

Afgelopen week hebben enkele raadsleden een kritische kanttekening geplaatst vanwege de dubbelfunctie van wethouder Wendy van Eijk. Naast haar functie als wethouder is zij recentelijk benoemd tot Statenlid van de provincie Limburg. Tijdens een commissievergadering stelden leden van CDA en DUS Weert vragen en uitten ze hun zorgen.

Conny Beenders van DUS Weert vroeg zich af wat de concrete gevolgen zijn van deze dubbelfunctie voor het functioneren van Van Eijk. Ze wees erop dat een Statenlid een werkbelasting heeft van ongeveer 22 uur, terwijl de gemeenteraad heeft gekozen voor een fulltime wethouder.

Pierre Sijben van het CDA had verwacht dat het college van B&W een verklaring zou afgeven over deze dubbelfunctie. Hij benadrukte dat het zijn van Statenlid een functie van betekenis is.

Antwoord burgemeester

In antwoord hierop liet burgemeester Vlecken weten dat het college deze dubbelfunctie nauwlettend in de gaten zal houden en zal kijken hoe de werkdruk zich ontwikkelt. Als het nodig is, zullen ze hierop terugkomen en anders zullen ze dit ook communiceren. Vlecken gaf aan er alle vertrouwen in te hebben dat het college van B&W adequaat zal reageren op de situatie. Hij prees Van Eijk als een gedreven en gemotiveerde wethouder met veel dossierkennis en vertrouwde erop dat ze zelf zal aangeven als het niet lukt om beide functies te combineren. Tot die tijd kunnen haar huidige werkzaamheden worden voortgezet.