Nieuwe opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen gemeente Cranendonck

Algemeen Weert 1 reactie 5 min. leestijd

Cranendonck – De gemeente Cranendonck vangt vanaf 1 juli 2023 tijdelijk 75 extra vluchtelingen uit Oekraïne op, verdeeld over meerdere kernen: bij De Baronie, Cranendonck 3 + 4  in Soerendonk en op de oude tennisbanen nabij sportcomplex De Zuiderpoort in Budel. Alle opvangplekken zijn tijdelijk en gelden voor de duur van maximaal 2 jaar, met de optie tot 1 jaar verlenging.

Geen druk op woningmarkt

Nu de oorlog in Oekraïne langer aanhoudt, zoeken meer mensen in Nederland een veilig onderkomen. Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht van het Rijk gekregen om meer vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, ook gemeente Cranendonck. “We hebben in Cranendonck gekeken naar tijdelijke locaties en oplossingen verdeeld over meerdere kernen. Waarbij de druk op de woningmarkt niet toeneemt én er zelfs meer woningzoekenden uit Cranendonck tijdelijke woonruimte kunnen vinden”, geeft burgemeester Van Kessel aan. “Ook een snelle realisatie speelt mee. Al deze uitgangspunten komen terug in de eerder genoemde locaties in Soerendonk en Budel.“ Op beide locaties staan een fijne opvang- en woonomgeving, ook voor omwonenden, voorop.

De Baronie, Cranendonck 3 + 4

Bij De Baronie in Soerendonk wordt op Cranendonck 3 + 4 (oude gemeentehuis) tijdelijke opvang of woonruimte ingericht voor ongeveer 50 personen. De groep bestaat uit vluchtelingen uit Oekraïne. De andere tijdelijke bewoners zijn woningzoekenden uit Cranendonck, die met spoed woonruimte nodig hebben.

De opvanglocatie brengt de plannen rondom de gebiedsontwikkeling van De Baronie in een stroomversnelling: “Op dit moment vinden er intensieve gesprekken plaats met ondernemer Camille Peters, waarmee eerder een intentieverklaring is gesloten om in De Baronie horeca (café en restaurant in Cranendonck 10 + 11) en verblijf (in Cranendonck 3) te realiseren”, verduidelijkt wethouder Marcel Lemmen (Baronie). “Graag komen we samen met deze ondernemer tot de realisatie van de tijdelijke opvang en vindt direct aansluitend de geplande herbestemming plaats.”

Omdat het herzien van bestemmingsplannen voor de uiteindelijke inrichting enige tijd duurt, bieden de leegstaande panden van Cranendonck 3 + 4 op korte termijn een prima, tijdelijke oplossing voor verschillende gebruikers.

Oude tennisbanen nabij De Zuiderpoort

Op de oude tennisbanen (7 + 8) nabij sportcomplex De Zuiderpoort worden 12 complete woonunits, naast elkaar geplaatst. In iedere woonunit verblijven personen of gezinnen tot maximaal 4 personen per woonunit. Ook hier geldt dat er zowel tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen als woningzoekenden uit Cranendonck die met spoed woonruimte nodig hebben. De betreffende tennisbanen zijn eigendom van gemeente Cranendonck en zijn momenteel niet in gebruik. “We gaan ook hier bekijken hoe we een positieve impuls aan de omgeving kunnen geven, zodat zowel gebruikers van omliggende sportvelden en -banen, omwonenden als de tijdelijke bewoners het terrein als een fijne plek (blijven) ervaren”, geeft wethouder Marcel Lemmen (Sport) aan.

Evenementen die staan gepland nabij sportcomplex De Zuiderpoort (inclusief het evenemententerrein) kunnen gewoon doorgaan.

Huidige opvanglocatie

Op dit moment verblijven 26 vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk aan de Rubenslaan (oude bibliotheek) in Budel, enkelen verblijven bij gastgezinnen. Uitbreiding van deze opvanglocatie is niet mogelijk omdat alle opvangplekken zijn ingevuld.

Voor de verdeling van de nieuwe, tijdelijke bewoners zijn we afhankelijk van de behoefte van woningzoekenden, de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne en de gezinssamenstelling.

Informatieavond nieuwe opvanglocaties: 19 april

Direct omwonenden en betrokkenen van de locaties in Soerendonk en Budel ontvangen een bewonersbrief/e-mail. Ook gebruikers van het terrein nabij De Zuiderpoort worden geïnformeerd. Daarnaast is iedereen welkom op de informatieavond op woensdag 19 april, over de nieuwe opvanglocaties, die wordt gehouden in de Borgh in Budel. Deze avond bestaat uit twee delen. Het is mogelijk om bij één of meerdere onderdelen aan te sluiten:

  • 18.30 – 19.30 uur: informatie over opvang/tijdelijke woonruimte en project De Baronie (Cranendonck 3 + 4) in Soerendonk.
  • 20.00 – 21.00 uur: informatie over opvang/tijdelijke woonruimte op oude tennisbanen nabij De Zuiderpoort in Budel.

Meer informatie is gebundeld op cranendonck.nl/nieuweopvang. Er is daarnaast een speciaal e-mailadres [email protected] om specifieke vragen te beantwoorden.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
1 reactie