Rapport inwonersonderzoek toekomst azc-terrein Budel

Algemeen Cranendonck 4 reacties 4 min. leestijd

Budel – Maandagavond 17 april was er een openbare informatieavond in De Borgh in Budel, waarin de resultaten van het inwonersonderzoek over de toekomst van het azc-terrein werden gepresenteerd. Doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in de ervaringen van de inwoners met de huidige opvanglocatie en peilen wat inwoners zien als mogelijke toekomstige bestemming van het Nassau-Dietz terrein. Omdat het terrein eigendom is van het ministerie van Defensie en er een contract loopt met het COA ligt de toekomstige invulling niet geheel open.

Verdeeldheid over opvang asielzoekers

Onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research voerde het onderzoek uit en presenteerde het rapport. Hieruit blijkt onder andere dat er sprake is van verdeeldheid over de opvang van asielzoekers op het Nassau-Dietz terrein. De helft van de inwoners (51%) vindt dit geen goede zaak. Ruim een kwart (27%) staat er positief tegenover en de rest is neutraal (20%) of heeft hierover geen mening (2%). Duidelijk is wel dat negatieve ervaringen met het azc overheersen: 60% van de inwoners heeft vooral, of zelfs uitsluitend, negatieve ervaringen met het azc of de bewoners ervan. Met name bepaald gedrag van azc-bewoners, zoals fietsen- en winkeldiefstal, wordt als overlastgevend ervaren. Ook voelen heel wat inwoners zich vaak (27%) of soms (38%) onveilig door de aanwezigheid van het azc.

Daartegenover staat dat 12% van de inwoners juist vooral of alleen maar op een positieve manier in aanraking is gekomen met het azc. Deze groep wijst op het vriendelijke contact dat zij hadden met azc-bewoners en op hun behulpzaamheid.

Mogelijke nieuwe vorm van opvang van asielzoekers

Over een mogelijke nieuwe vorm van opvang van asielzoekers op het Nassau-Dietz terrein is iets meer dan de helft van de inwoners (56%) negatief gestemd. Eén op de tien inwoners is hier wel voorstander van en nog eens drie op de tien inwoners vinden het acceptabel mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden betreffen vooral de samenstelling van de azc-bewoners (‘echte’ vluchtelingen, geen ‘gelukszoekers’), het aantal bewoners, het beperken van de overlast en het realiseren van voldoende toezicht en handhaving.

Militaire kazerne als mogelijke toekomstige invulling

Over een militaire kazerne als mogelijke toekomstige invulling van het terrein is bijna twee derde (64%) van de inwoners positief. Voor nog eens één op de vijf inwoners is dit onder voorwaarden zoals het zo veel mogelijk beperken van overlast, het maken van goede afspraken en behoud van natuurgebieden acceptabel. Inwoners die veel overlast ervaren van het huidige azc staan positiever tegenover een mogelijke militaire kazerne dan inwoners die hier weinig of geen overlast van ondervinden. De groep inwoners die positief tegenover een toekomstige militaire invulling van het terrein staat, bestaat voor een belangrijk deel uit tegenstanders van het mogelijke alternatief de locatie te bestemmen voor een nieuwe vorm van opvang asielzoekers en/of vluchtelingen.

Conclusie

Het onderzoeksbureau concludeert dan ook dat een stem voor een kazerne tegelijkertijd een stem tegen asielopvang is. Hoewel het draagvlak voor een nieuwe vorm van opvang van asielzoekers en/of vluchtelingen dus beperkt is, is het op dit moment niet te zeggen of het bredere draagvlak voor een militaire invulling wel in stand blijft wanneer dit scenario daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Hoe nu verder?

De gemeente Cranendonck is dankbaar voor de hoge respons en zal het rapport met veel interesse bestuderen. Op dinsdag 2 mei wordt het rapport besproken in een werkbijeenkomst van de gemeenteraad.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
4 reacties