Vier scenario’s voor MFA op locatie voormalige Microhal

Algemeen Economie Weert Reageer 4 min. leestijd

Voor de wijk Moesel staat nieuwbouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) op de planning. De gemeente gaat voor de locatie waar vroeger de Microhal stond, vier scenario’s verder uitwerken.

Er vinden ook gesprekken plaats met de verenigingen, de gebruikers en omwonenden over deze scenario’s. Deze opdracht is onderdeel van de gebiedsvisie Keent & Moesel.

De vier scenario’s

De vier mogelijke scenario’s voor een MFA al dan niet met woningen zijn:

  1. Een MFA afgestemd op huidig gebruik van de wijkvoorziening zonder woningen. 
  2. Een MFA afgestemd op huidig gebruik van de wijkvoorziening met woningen.
  3. Een MFA afgestemd op wijkgebonden activiteiten met woningen.
  4. Een MFA afgestemd op wijkgebonden activiteiten zonder woningen.

Waar zit het verschil in tussen de scenario’s?

De scenario’s verschillen in de (toekomstige) gebruikers van de toekomstige MFA. Een wijk gebonden MFA is vooral bedoeld voor activiteiten die georganiseerd worden door verenigingen uit de wijk, voor mensen uit de wijk. In de huidige wijkvoorziening worden ook activiteiten georganiseerd voor/door mensen buiten de wijk Moesel. Er gaat nu dus ook verder onderzocht worden of er een MFA moet en kan komen die bestemd is voor activiteiten voor én door de wijk, of dat het breder getrokken wordt (zoals nu bij Buurthuis Moesel het geval is).

Aanleiding

In februari 2021 heeft de gemeenteraad besloten dat er op de locatie van het voormalige Microhalcomplex (Nassaulaan 5) een nieuwe multifunctionele accommodatie moet komen voor verenigingen en inwoners van Weert-Zuid. De opdracht is ook een onderdeel van de Gebiedsvisie Keent & Moesel uit 2021 en de vervolg bestuursopdracht die hiervoor in oktober 2022 door de raad is vastgesteld. In de bestuursopdracht is als extra opgave het realiseren van sociale huurwoningen door Wonen Limburg vastgelegd.

Locatieonderzoek in 2022

In 2022 is onderzoek gedaan naar de uiteindelijke beste plek voor een MFA met daarbij mogelijk ook woningen. De kerklocatie in Centrum Moesel is meegenomen in dit onderzoek. Ook is met verenigingen en omwonenden overlegd. Het college van B&W heeft de locatie van het voormalige Microhalcomplex als beste locatie aangewezen. Tenslotte is besloten om voor het overige centrumgebied Moesel, inclusief de kerklocatie, te kiezen voor een terughoudende rol en het initiatief bij derde partijen te laten.

In gesprek met de buurt en andere belanghebbenden

De gemeente vindt het belangrijk dat het definitieve programma ook zoveel mogelijk gedragen wordt door omwonenden en andere belanghebbenden zoals de verenigingen en gebruikers van het huidige Buurthuis Moesel. Daarom gaat de gemeente in gesprek met de buurt en overige belanghebbenden over de scenario’s.

Wonen Limburg zal hierin als partner van de gemeente optreden in verband met de twee scenario’s met woningen. Hiervoor worden in de komende maanden een of meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de scenario’s en de werkwijze die is toegepast voor het ontwerp.

De opbrengst van de bijeenkomsten wordt meegenomen in het advies richting de gemeenteraad. De raad neemt uiteindelijk het besluit over de locatiekeuze en het definitieve programma voor de MFA en de woningen.

Meer informatie

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie