Weert Lokaal wil meer helderheid over sluiting drugspanden

Foto via Gemeente Weert

Weert Lokaal heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het beleid ten aanzien van sluiting van woningen na drugsvondst. Aanleiding hiervoor was een artikel op de website van de NOS waarin vraagtekens werden gesteld bij het beleid in Limburg.

Weert Lokaal vraagt onder andere hoeveel drugspanden er sinds 1 december 2007 gesloten zijn in de gemeente Weert en hoe er getoetst wordt bij het sluiten van deze panden. Ook wil de partij weten of de gemeente bekend is met een uitspraak van de Raad van State uit februari 2022 waarin wordt aangegeven dat sluiting evenredig moet zijn aan de aangetroffen situatie en op welke manier deze wordt toegepast binnen de gemeente Weert.

Een ander punt dat de partij aanhaalt is de situatie waarin een woning gesloten wordt terwijl er bijvoorbeeld een moeder met jonge kinderen woont die nergens vanaf weten. Weert Lokaal vraagt zich af in hoeverre de gemeente zorgt voor nieuwe woonruimte in zo’n soort situatie.

De politieke partij benadrukt dat zij geen bezwaar heeft tegen het sluiten van drugspanden, maar dat het van belang is dat er maatwerk toegepast wordt op iedere individuele casus om andere problemen te voorkomen.

Bekijk de brief: https://iwdg.nl/3LtbWIw (PDF)