Geen handhaving tegen loslopende runderen op Pruiskesweg in Weert

Algemeen Weert 2 reacties 4 min. leestijd

Drie jaar geleden werden twee natuurgebieden in het Kempen~Broek met elkaar verbonden zodat de grotere grazers die in de gebieden leven, Schotse hooglanders, een aaneengesloten en robuust gebied hebben om te grazen. Hiertoe zijn veeroosters geplaatst op de Pruiskesweg, waarmee de runderen toegang kregen tot de 15 meter brede strook tussen de roosters. Deze gebruiken zij om de Pruiskesweg over te steken en zo van het ene naar het andere natuurgebied te lopen. Niet iedereen is blij met de vrijheid die de runderen op deze manier hebben verkregen. Een verzoek om handhavend op te treden tegen de grote grazers is door de rechtbank in Roermond echter afgewezen.

Loslopende runderen

De betreffende natuurgebieden, Raamweide en Graus, zijn grotendeels in eigendom van Vereniging Natuurmonumenten. Deze vereniging heeft voor het natuurbeheer Schotse hooglanders ingezet. Zij kunnen sinds 2020 naar behoeven een deel van de Pruiskesweg oversteken. Het betreft een strook van 15 meter die aan weerszijden wordt afgebakend door veeroosters.

Veel worden de runderen niet gehinderd door andere weggebruikers, want de Pruiskesweg wordt voornamelijk gebruikt door bestemmingsverkeer en recreatieve fietsers of wandelaars. Deze weggebruikers worden bovendien door middel van borden gewaarschuwd om afstand te houden van de runderen. Toch maakt een bewoner zich zorgen om de verkeersveiligheid op de weg. Daarnaast is hij van mening dat de oversteek van de runderen leidt tot schade aan de natuur: doordat de runderen aan weerszijden van de weg grazen, zou er een verlies aan biodiversiteit optreden.

Handhavingsverzoek afgewezen

Zijn verzoek om handhavend op te treden tegen de loslopende runderen werd door de rechter echter afgewezen. De bewoner beriep zich op artikel 51 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990), waarin staat dat het verboden is om rij- of trekdieren of vee zonder toezicht op de weg los te laten lopen. Al in een eerdere uitspraak van de rechtbank is echter vast komen te staan dat de loslopende runderen niet kunnen worden aangemerkt als vee. En over de specifieke vraag of wilde runderen dan wel zonder toezicht op de weg los mogen lopen, bestaat geen wettelijk voorschrift. Omdat de gemeente alleen handhavend mag optreden wanneer er sprake is van een situatie die in strijd is met wettelijke voorschriften, kan het handhavingsverzoek van de bewoner niet geaccepteerd worden.

Zijn argument dat er sprake zou zijn van schade aan de natuur doordat de runderen aan beide kanten van de Pruiskesweg grazen valt volgens de rechter buiten de omvang van het geding. Het handhavingsverzoek strekt namelijk slechts tot het treffen van bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen wegens aantasting van de verkeersveiligheid en niet het verlies van biodiversiteit. De gemeente kan daarom niet verweten worden schade aan de natuur als gevolg van de oversteek voor runderen op de Pruiskesweg niet in de besluitvorming te hebben betrokken.

De rechtbank laat deze beroepsgrond daarom verder buiten beschouwing en concludeert dat de gemeente terecht heeft geconcludeerd dat er geen wettelijke grondslag is op grond waarvan in deze situatie handhavend zou kunnen worden opgetreden. Dat betekent dat de runderen voorlopig vrij gebruik mogen blijven maken van hun oversteekplaats aan de Pruiskesweg.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
2 reacties