Milieuactivisten in witte pakken voeren actie bij Rabobank

De trap bij de hoofdentree van de Rabobank was zaterdag tijdelijk ingericht als ‘crime scene’. De aanleiding was een demonstratie door OK Limburg groep van Milieudefensie.

Volgens Milieudefensie heeft de Rabobank een groot aandeel in de ontbossing die plaatsvind in het Amazone gebied, zowel indirect door het investeren in en stimuleren van schaalvergroting en intensivering van de vee-industrie in Nederland, als ook door haar investeringen in handelsbedrijven die direct bijdragen aan ontbossing voor soja- en veeteelt. De intensieve veehouderij, naast haar effecten op ontbossing, vervuilt ook direct het klimaat: in Nederland wordt maar liefst 12% van alle broeikasgassen wordt uitgestoten door de veehouderij. “Wij voeren actie, omdat we willen dat de Rabobank stopt met het verergeren van de klimaatcrisis en investeert in een duurzame toekomst.” 

In Weert werden ook flyers uitgedeeld aan voorbijgangers om te aandacht te vragen voor deze actie. De actie is bedoeld om de druk op te voeren in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van de Rabobank op 16 mei. Milieudefensie roept de Rabobank daar op om concrete maatregelen te nemen om zich te houden aan het klimaatverdrag van Parijs, en dus in 2030 minimaal 45% minder CO2 uit te stoten in absolute zin in de hele keten, dus zowel scope 1, 2, en 3, ten opzichte van 2019.