Nationale archeologiedagen: de activiteiten in regio Weert

Opgraving Laarveld in 2020 | Foto door: VUhbs

Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 juni vinden de Nationale Archeologiedagen plaats. Het thema is dit jaar ‘Wegwijs in onze geschiedenis’. Bezoekers kunnen zelf het verleden ontdekken. Dit kan onder andere door twee nieuwe (digitale) fietsroutes te ontdekken die langs maar liefst dertig archeologische infopunten komen.

Nationale archeologiedagen

Veel van onze verre geschiedenis ligt verrassend dichtbij. In de bodem liggen sporen die mensen vóór ons hebben achtergelaten. Door archeologisch onderzoek, in combinatie met bronnenonderzoek, kan deze geschiedenis weer zichtbaar worden. Archeologen vertellen dankzij deze sporen veel over het leven van onze voorouders.

Thema: Wegwijs in onze geschiedenis

Tijdens de Nationale Archeologiedagen kunnen bezoekers zélf het verleden ontdekken. Een middeleeuwse waterput, welke is opgegraven op Laarveld wordt tentoongesteld in de hal van het stadhuis. Daarbij is een toelichting te lezen over de opgravingen van Laarveld, die binnenkort weer een vervolg krijgen. Ook als het stadhuis niet geopend is is deze via het raam aan de Wilhelminasingel-zijde te bezichtigen.

Op vrijdag 16 juni worden twee nieuwe (digitale) fietsroutes gepresenteerd. De fietsroutes over het ‘Dekzandeiland van Weert’, door de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal, zijn respectievelijk 32 kilometer en 46 kilometer lang. Ze komen langs dertig archeologische infopunten en zijn beschikbaar in drie talen: Nederlands, Engels en Duits.

Archeo-app

De digitale fietsroutes, welke in samenwerking met het onderwijs zijn gemaakt, zijn voor iedereen gratis beschikbaar. Zij geven een inzicht in de geschiedenis en zijn gekoppeld aan informatie van het Weerter gemeentearchief.

Door het downloaden van de app Archeo Route Limburg 2.0 (beschikbaar voor Androïd en Apple) kun je bij de infopunten een video bekijken. Bovendien kan ná de video een schatkist geopend worden, waarin een vondst tevoorschijn komt. De verhalen gaan over de geschiedenis van onze leefomgeving sinds deze omgeving bewoond is door mensen (dus vanaf ongeveer 5.000 voor Christus). Diverse opvolgende perioden uit onze geschiedenis komen aan bod, zoals de Steen-, Brons-, IJzertijd, de Middeleeuwen én de Nieuwe Tijd.

De Archeo Fietsroutes staan vanaf dat moment, met de Duitse en Engelse vertaling, op:

Historie

Deze dagen sluiten aan bij de European Archaeology Days. Archeologie heeft immers, gezien de historie, nog niets te maken met huidige lands- en gemeentegrenzen. De nieuwe fietsroutes doorkruisen dan ook drie (huidige) gemeentegrenzen, de provinciegrenzen én de Euregionale grenzen. Immers het landschapspark Kempenbroek, onderdeel van de archeoroutes, overschrijden de huidige landsgrens met België en de provinciale grens met Noord-Brabant.

Erfgoededucatie

Weert, van oudsher Wertha, is een hoog gelegen gebied (een Dekzandeiland) in een peellandschap. Het ‘Eiland van Weert’ is één van de zes archeologische aandachtsgebieden van de provincie Limburg. Suzanne Winters, wethouder Cultuurhistorie en Erfgoed van Weert zegt hierover: “Wij willen archeologie weer zichtbaar én beleefbaar maken. Bovendien willen wij iedereen de mogelijkheid bieden om hiervan kennis te nemen. De verhalen uit de eigen leefomgeving kunnen zo door iedereen beeldend beleefd worden. Het is goed dat op deze manier ook het onderwijs betrokken is bij de geschiedenis van de leefomgeving.”

Het programma van de Nationale Archeologiedagen 2023 is te bekijken op: