Onderzoek ingesteld naar overstroming vijver Graswinkel na hevige regenval

Door de intense regenval van gisteren is de vijver in de wijk Graswinkel buiten zijn oevers getreden. Hierdoor kwamen bermen, vissteigers, fiets- en wandelpaden onder water te staan.

Opmerkelijk genoeg wordt er momenteel een hemelwaterriool aangelegd dat naar deze vijver leidt. De wijk Moesel moet nog worden aangesloten op het regenwaterriool, wat betekent dat deze vijver in de toekomst nog meer water te verwerken zal krijgen.

Een woordvoerder van de gemeente Weert erkent dat de situatie bij de vijver in Graswinkel niet is zoals het zou moeten zijn: “Normaal gesproken zou dit niet mogen voorkomen, zeker niet wanneer het water vanuit Moesel er in de toekomst op wordt aangesloten.”

Groene waterberging

In normale omstandigheden wordt het overtollige water van de vijver naar de overstortvoorziening van de groene waterberging aan de Koekoeksweg gepompt. Wanneer deze overstort vol zit, stroomt het water naar de naastgelegen bassins. Vanochtend waren zowel de overstort als de bassins helemaal vol, wat resulteerde in het afvoeren van overtollig water via de overstortdrempel naar de Leukerbeek. Helaas verliep dit proces traag vanwege o.a. gedeeltelijke verstoppingen in het afvoersysteem.

Moerasfilter stond droog

Op het terrein van de groene waterberging bevindt zich ook een helofytenfilter (moerasfilter) waar het water naartoe kan worden geleid. Echter stond dit gedeelte van het terrein volledig droog, om nog onbekende redenen. De woordvoerder van de gemeente Weert heeft aangegeven dat er onderzoek zal plaatsvinden naar de oorzaak van deze situatie en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.