Sacramentsprocessie in binnenstad trekt veel bekijks

Gisteravond vond in de binnenstad van Weert de jaarlijkse Sacramentsprocessie plaats. De processie, die wordt georganiseerd door de Broederschap uit Weert, trok met zo’n 25 groepen door de stad. Het evenement trok veel bekijks.

De avond begon met een Heilige Mis, voorgegaan door deken Franken en enkele priesters uit het dekenaat, in de dekenale St. Martinuskerk. Na de mis begon de processie vanaf de Markt en liep door de binnenstad naar het klooster van de Zusters Birgittinessen. De deelnemers aan de processie, bestaande uit verschillende broederschappen, misdienaars, acolieten, schutterijen, tamboercorpsen en gelovigen te paard, hielden op deze manier een eeuwenoude traditie levend.

De Sacramentsprocessie wordt al sinds de 13e eeuw gehouden op Sacramentsdag, de tweede donderdag na Pinksteren. Op deze dag wordt gevierd dat Jezus zichzelf heeft gegeven aan zijn volgelingen in de vorm van brood en wijn.

Tijdens de processie liepen de “bielemannen” voorop om de weg vrij te maken, gevolgd door de Suisse. In de stoet waren naast de Broederschap en het Draagstersgilde uit Weert ook broederschappen uit andere steden aanwezig, waaronder Dordrecht, Den Bosch, Delft en Susteren. De processieroute voerde door het stadshart, via onder andere de Langstraat, Wilhelminasingel en St. Raphaelpad, om uiteindelijk bij het klooster van de zusters Birgittinessen aan te komen.

In de tuin van het klooster werd het Allerheiligste Sacrament over een prachtig bloemtapijt gedragen. Bij het rustaltaar werden de aanwezigen gezegend met het Allerheiligste. Dit vormde het eindpunt van de processie. Na afloop was er gelegenheid voor ontmoeting en samenzijn in de tuin van het klooster.


Een fotobijdrage van Carlo van Hout