Gemeente Weert onderzoekt beleid rondom wegwerpplastic

Algemeen Weert 4 reacties 2 min. leestijd

Het college van burgemeester en wethouders van Weert heeft antwoord gegeven op vragen van DUS Weert over het gebruik van plastic wegwerpbekers. Naar aanleiding van de vragen vanuit de gemeenschap heeft het college in een officiële brief gereageerd op de kwestie.

Beleid ten aanzien van wegwerpplastic

Op de vraag of de gemeente officieel beleid heeft om het gebruik van wegwerpplastic terug te dringen, antwoordde het college dat de Regeling Kunststofproducten voor Eenmalig Gebruik (RKEG) een ministeriële regeling is, waar geen gemeentelijk beleid op rust.

Het beleid en de regelgeving omtrent (wegwerp)plastic vallen onder de verantwoordelijkheid van de producenten en de landelijke overheid. De gemeente is wel verantwoordelijk voor de inzameling en scheiding van afval.

Bereidheid tot opstellen van beleid

Op de vraag of de gemeente bereid is om beleid op te stellen met betrekking tot het gebruik van plastic wegwerpbekers, antwoordde het college dat momenteel wordt gekeken naar het beleid rondom afvalinzameling en -scheiding in Weert.

Het college heeft ook geïnventariseerd wat het betekent om aanvullend beleid op te stellen met betrekking tot de ministeriële regeling RKEG en duurzaamheid binnen het uitvoerend evenementenbeleid. Helaas blijkt dit vanwege beperkte ambtelijke capaciteit en financiële middelen op dit moment niet haalbaar te zijn.

Gebruik van Ecobekers bij evenementen

Op de vraag of de gemeente het gebruik van Ecobekers verplicht wil stellen in vergunningen voor evenementen, kermissen en Carnaval, waar geen glas gebruikt mag worden, antwoordde het college dat gesloten evenementen per 1 januari 2024 verplicht zijn om ofwel hardcups (Ecobekers) te gebruiken, ofwel te kiezen voor hoogwaardige recycling van wegwerpbekers, volgens de RKEG.

Voor open evenementen kan deze mogelijkheid worden opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het college is hierover in gesprek met de horeca.

Langere termijn

Het streven van de gemeente Weert is om op de langere termijn, samen met de organisatoren van evenementen, een duurzaamheidsrichtlijn voor evenementen op te stellen waarin het terugdringen van wegwerpplastic een belangrijk onderdeel zal zijn.

Lees de antwoordbrief: https://iwdg.nl/3Qhkbdp (PDF)

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
4 reacties