Weert Lokaal stelt vragen over moeizaam proces voor organiseren evenementen

Algemeen Politiek Uitgaan Weert 8 reacties 3 min. leestijd

De afgelopen weken is er het nodige te doen geweest omtrent de organisatie van evenementen in Weert. Verschillende organisatoren hebben bij Weert Lokaal geklaagd over het moeizame proces bij de gemeente.

De partij vindt het van groot belang dat er een duidelijk, transparant en efficiënt proces is voor het aanvragen van evenementenvergunningen, zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn. In de begroting van 2023 heeft de raad bovendien financiële middelen vrijgemaakt voor de aanstelling van een evenementencoördinator, maar het lijkt erop dat deze coördinator nog niet optimaal functioneert als schakel tussen organisatoren, belanghebbenden en de gemeentelijke organisatie.

Weert Lokaal hecht veel waarde aan het organiseren van evenementen in Weert, vooral omdat deze vaak door vrijwilligers worden georganiseerd. Daarom heeft de partij een aantal vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

 1. Welke evenementen worden jaarlijks in Weert georganiseerd en in welke categorieën vallen deze evenementen?
 2. Op basis van welke criteria vindt de classificatie van evenementen plaats?
 3. Hoe verloopt het proces van aanvraag tot vergunningverlening en welke afdelingen zijn hierbij betrokken?
 4. Wat zijn de afgesproken termijnen voor de afhandeling van vergunningsaanvragen?
 5. Hoeveel medewerkers communiceren met aanvragers en zijn zij dagelijks bereikbaar? Is het college op de hoogte van het feit dat niet alle aanvragers een ontvangstbevestiging ontvangen na het indienen van een aanvraag? En dat aanvragers actief de status van hun aanvraag moeten blijven opvragen, terwijl dit een groot risico met zich meebrengt voor de organisaties vanwege de gemaakte kosten, mocht de vergunning niet worden verleend? Ook is de slechte bereikbaarheid van behandelaars onder de aandacht gebracht.
 6. Zijn de eisen voor aanvragers bekend voor elke categorie van evenementen?
 7. Wordt er na afloop van een evenement een evaluatie gehouden met de aanvragers? En zo ja, binnen welke termijn vindt deze plaats?
 8. Is het mogelijk om bij jaarlijks terugkerende evenementen de benodigde formulieren te beperken? Indien niet, wat is dan de onderbouwing hiervan? Waarom moet bij een jaarlijks terugkerend evenement telkens opnieuw een veiligheidsplan worden opgesteld, terwijl de situatie waarin het evenement plaatsvindt niet is veranderd?
 9. Zijn de toegekende fte’s door de raad volledig ingevuld?
 10. Welke rol vervult de evenementencoördinator op dit moment?
 11. Weert Lokaal wil graag een afspraak maken met de betrokken portefeuillehouder om deze kwesties verder te bespreken en te streven naar verbeteringen in het proces rondom evenementenorganisatie in Weert.

Lees de volledige brief via: https://bit.ly/450Zmr4 (PDF)

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
8 reacties