Gemeente Weert vraagt organisaties datum evenement vooraf te melden

Algemeen Weert Reageer 4 min. leestijd
Fotograaf: Theo Van de Winkel

In 2024 vinden er waarschijnlijk wederom veel evenementen plaats binnen de gemeente Weert. Dit vereist een nauwkeurige planning en afstemming.

Niet alleen voor de gemeente Weert, maar ook bij de omliggende gemeenten. Zijn er op één dag meerdere grote evenementen dan heeft dat gevolgen voor de inzet van politie, brandweer of GHOR.

De gemeente Weert wil op tijd in overleg met de hulpdiensten over de planning. Wil je een evenement gaan organiseren? Dan is het van groot belang om dit tijdig bij de gemeente Weert te melden. Dat kan eenvoudig en snel via www.weert.nl/vooraankondigingevenement.

Bospop en OLS

Men weet nu al dat in juli 2024 in Weert Bospop wordt georganiseerd en in Nederweert het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS). Dit vraagt een grote inzet van de hulpdiensten. Andere evenementen kunnen daardoor in die periode mogelijk geen doorgang vinden.

Evenementenkalender

Vanaf 2024 wordt er gewerkt met een openbare evenementenkalender. Dit is een reserveringsoverzicht van alle evenementen die met een vooraankondiging bij de gemeente zijn gemeld. De kalender wordt besproken met de hulpdiensten en daarna in december door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. De vastgestelde kalender wordt medio december 2023 gepubliceerd. Als een evenement tijdig is gemeld en op de kalender staat, is de datum en locatie van dit evenement gereserveerd in afwachting van de formele vergunningsaanvraag.

Vraagt de organisator de vergunning niet op tijd aan, dan komt de reservering te vervallen en komt de locatie en het tijdstip open te staan voor andere gegadigden. Uiteraard blijft het mogelijk om spontaan, zonder vooraankondiging, een vergunningsaanvraag in te dienen op de data die niet gereserveerd zijn.  

Vooraankondiging evenement 

Iedereen die het voornemen heeft om in de periode van 1 januari 2024 tot 1 april 2025 in de gemeente Weert een evenement te organiseren, wordt gevraagd dit vóór 30 september 2023 te melden. Dat kan via www.weert.nl/vooraankondigingevenement

In verband met de nieuwe werkwijze wordt eenmalig gevraagd om zowel voor 2024, als voor het eerste kwartaal van 2025 een vooraankondiging te doen voor evenementen die worden georganiseerd. Dit in verband met de vele evenementen in de aanloop naar en tijdens carnaval.

Vooraankondiging is géén vergunningsaanvraag

De gemeente Weert benadrukt dat de vooraankondiging van een evenement géén aanvraag tot vergunning is. Het evenement wordt alleen getoetst aan de datum, locatie en categorie evenement (m.b.t. risico’s). Het doel van de vooraankondiging is om te komen tot een overzicht van alle voorgenomen evenementen, waarbij rekening wordt gehouden met de spreiding per locatie en de benodigde inzet van de hulpdiensten. Er dient altijd tijdig een vergunningsaanvraag ingediend te worden. 

Vragen

Heb je vragen? Stuur een mail naar [email protected]. Liever direct contact? Op 30 augustus wordt tussen 15:00 en 17:00 uur een inloopmoment georganiseerd in het stadhuis. Daarnaast is op 19 september van 15:00 tot 17:00 uur een telefonisch vragenuurtje. Bel daarvoor met 0495-575000.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
Geef reactie