Het college van B&W staat positief tegenover het verlengen van het terrasseizoen, aldus wethouder Van Eijk. Dat antwoord komt nadat ...

Wethouder Paul Sterk heeft vandaag zijn handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. ...

Het college van burgemeester en wethouders van Weert heeft op woensdag 3 juni 2020 de jaarstukken 2019 aan de gemeenteraad ...

Het Gemeentearchief werkt aan het opzetten van een (digitaal) archief over het coronavirus en de gevolgen daarvan in de gemeente ...

Woensdagavond had om 19.30 de eerste gemeenteraadsvergadering ‘op afstand’ moeten plaatsvinden in Weert. Raadsleden en wethouders zaten òf thuis, òf ...

(Video) De coronacrisis beheerst nog altijd ons leven. In het SJG wordt nog altijd gewerkt om de coronapatiënten de beste ...

Verschillende ondernemers en instellingen dreigen in de problemen te komen door de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van ...

De gemeente Weert past de dienstverlening voor haar inwoners aan in verband met het coronavirus. Dat geldt ook voor de ...

Nederweert – Dat het klimaat verandert, merken we allemaal. Het antwoord op de vraag hoe we ons voorbereiden op deze ...

De gemeente Weert stelt €425.000,- beschikbaar om te experimenteren in het onderwijs. Met deze ‘experimenteerruimte onderwijs’ wil de gemeente leerlingen, ...

X