Voorlichtingsavonden Anonieme Alcoholisten in Weert en Nederweert

Foto via Depositphotos (Wavebreakmedia)

De zelfhulpgroep Anonieme Alcoholisten (Alcoholverslaafden) van Weert en omgeving organiseert de komende maand twee voorlichtingsbijeenkomsten in Weert en Nederweert.

Hulp bij verslaving

Tijdens deze bijeenkomsten wil de zelfhulpgroep geïnteresseerden informeren over de gevaren van verslavingen in het algemeen en alcohol en drugs in het bijzonder. Daarnaast worden handvatten geboden voor wanneer een verslaving inmiddels een voldongen feit is. Ook geeft de zelfhulpgroep tips aan mensen die geconfronteerd worden met de verslaving van een naaste en wordt aangegeven wat verslaafden zelf kunnen doen middels een van de vele zelfhulpgroepen die Nederland rijk is.

Sprekers

De voorlichtingsavonden worden ingevuld door vijf sprekers: één namens de Anonieme Alcoholisten, één namens de Narcotica Anonieme (Drugsverslaafden), één namens de AI-Anon (partners en kinderen van verslaafden) en twee van respectievelijk Burgerkracht Limburg en de GGZ-instelling Vincent van Gogh. De voorlichtingsavonden worden gerealiseerd in samenwerking met de gemeentes Weert en Nederweert.

Praktische informatie

De bijeenkomst in Weert vindt plaats op vrijdag 8 september van 19.00 tot 21.30 uur in het Keenter Hart op het St. Jozefskerkplein 3 in Weert. De bijeenkomst in Nederweert volgt een week later, op vrijdag 15 september, van 19.00 tot 21.30 uur in De Pinnenhof aan de Kapelaniestraat 4 in Nederweert.