College van B&W vestigt voorkeursrecht op percelen Rietstraat

Algemeen Weert 2 reacties 2 min. leestijd

De burgemeester en wethouders van de gemeente Weert maken bekend dat zij op 12 september 2023 gronden aan de Rietstraat in Weert hebben aangewezen op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Aan de gronden is een woonbestemming toegedacht.

Wat houdt het aanwijzingsbesluit in?

De aanwijzing heeft tot gevolg dat de eigenaren van de percelen, wanneer zij die gronden wensen te verkopen, deze eerst aan de gemeente dienen aan te bieden. Het betreft de kadastrale percelen Weert sectie Z nummer 672 en sectie C nummer 2036. Deze percelen liggen aan de Rietstraat op Hushoven.

Vanwege de druk op de woningmarkt is het wenselijk om woningbouw te versnellen en voldoende planvoorraad voor te bereiden. Het college van burgemeester en wethouders voelt zich daarom genoodzaakt een aantal zoekgebieden voor uitbreiding te verkennen en acht het daarvoor van belang om als gemeente het eigendom van de percelen aan de Rietstraat te kunnen verwerven.

Wanneer geldt het besluit?

Dit besluit is één dag na de bekendmaking in het Gemeenteblad, op donderdag 14 september, in werking getreden en is drie maanden geldig. Het college is voornemens om de gemeenteraad een voorstel te doen om het voorkeursrecht te vestigen op grond van een raadsbesluit (artikel 5 Wvg). Deze aanwijzing van gronden door de gemeenteraad is drie jaar geldig. 

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
2 reacties