Gemeente wil € 5 miljoen achter de hand hebben voor grondaankopen

Algemeen Weert Reageer 3 min. leestijd

De gemeente Weert streeft ernaar om meer flexibiliteit te creëren bij ruimtelijke ontwikkelingen, met name op het gebied van grondverwerving.

De gemeente heeft momenteel maar weinig grond in eigendom die beschikbaar is voor (potentiële) grondprojecten of voor ruiltransacties met eigenaren om grond beschikbaar te stellen voor ontwikkelingen. Een sterke grondpositie kan ook dienen als onderhandelingsmiddel in projecten van derden.

Als er kansen zijn voor grondtransacties, is snel handelen essentieel in deze competitieve markt waar grondmogelijkheden vaak slechts kort beschikbaar zijn. Daarom is het volgens het college van burgemeester en wethouders (B&W) van cruciaal belang dat de gemeente Weert financiële middelen heeft om snel op kansen te kunnen reageren.

5 miljoen euro

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad op om een investeringsbudget van € 5 miljoen beschikbaar te stellen voor strategische grondverwerving. Deze investering zal de gemeente in staat stellen om flexibeler in te spelen op ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de realisatie van woningbouwprojecten, waardoor meer inwoners passende huisvesting kunnen vinden.

Met een ruimere marge voor grondverwerving kan de gemeente Weert sneller reageren op ruimtelijke ontwikkelingen. Dit zal het college meer regie geven en de mogelijkheid bieden om snel in te spelen op kansen die zich soms maar kortstondig voordoen.

Weert zet in op groei

De gemeente heeft in haar strategische visie aangegeven te willen groeien, en deze groeiplannen zullen verder worden uitgewerkt in de nog vast te stellen Omgevingsvisie Weert. De Omgevingsvisie schetst de ambities en doelstellingen voor de komende jaren. Om deze ambities te verwezenlijken, is voldoende beschikbare grond in Weert van essentieel belang. Dit zal helpen om beter te kunnen sturen op de gestelde doelen.

Goedkeuring van gemeenteraad nodig

Het voorgestelde investeringsbedrag van € 5 miljoen is gebaseerd op de verwachte prijsontwikkelingen en het aantal te verwachten transacties. Als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt, zal er een investeringsbudget worden vrijgemaakt om grondtransacties, inclusief eventuele gebouwen, mogelijk te maken.

Het definitieve besluit van de gemeenteraad wordt naar verwachting genomen tijdens de openbare vergadering op 25 oktober 2023.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie