Ontdek de geheimen van 100 jaar Roojer kerk

Stramproy – Honderd jaar geleden werd het kerkgebouw in Stramproy gebouwd en ingericht. Om die reden werden en worden er gedurende heel 2023 diverse evenementen georganiseerd in en om het kerkgebouw.

Rondleidingen en tentoonstelling

Zo werd op zondag 7 mei een groots eeuwfeest gevierd en krijgen belangstellenden op zaterdag 7 oktober de mogelijkheid om in de geschiedenis van de kerk te duiken. Zij mogen letterlijk in, op en om de kerk en zelfs in diverse geheime ruimtes die normaal niet toegankelijk zijn komen.

Tussen 13.00 en 16.00 uur vinden er diverse rondleidingen en een fototentoonstelling plaats.

Alleen om 13.00 uur: Glas-in-loodramen

Gedurende de afgelopen honderd jaar zijn er tijdens verschillende periodes glas-in-loodramen aangebracht in de St. Willibrorduskerk. Tijdens deze rondleiding worden bezoekers meegenomen langs deze bijzondere lichtkunstwerken en zien ze hoe deze thematisch in de kerk gegroepeerd zijn. De rondleiding wordt geleid door pastoor Harry Notermans en glazenier Gérard Felix, die negen van de twaalf jongste ramen ontwierp.

Alleen om 14.30 uur: De verborgen schatten van de St. Willibrorduskerk

Verschillende pastoors hadden zo hun eigen ideeën over de kunstverzameling van de St. Willibrorduskerk. Kun je je bijvoorbeeld voorstellen dat alle houten beelden ooit gepolychromeerd en dus kleurrijk waren? In deze rondleiding leer je van alles over de beeldende kunst en kunstige beelden van de Roojer kerk.

Elk half uur in kleine groepen: bezoek gewelven

Een unieke kans om het gebouw vanuit een bijzonder en constructief perspectief te bekijken: wenteltrap, oksaal, gewelven, dakconstructie en het uitzicht vanaf de dakkapellen.

Elk half uur: interieur door de jaren

Over de gerealiseerde aanpassingen door de jaren heen aan het koor, de dagkapel, het kantoor in de toren en de sacristie. Zo was de kerk ooit volledig beschilderd en was de theateropstelling van de stoelen uit de zeventiger jaren twintig jaar later weer verdwenen.

Elk vol uur: rondom de kerk

Over de voorbereidingen en de bouw van de kerk en hoe in honderd jaar de omgeving veranderde. Al in het midden van de negentiende eeuw werd de naastgelegen boerderij afgebroken om het kerkhof uit te breiden en een school annex gemeentehuis te bouwen. Begin jaren vijftig vond er een ware kaalslag plaats in de omgeving van de kerk. Stramproy moest en zou mee in de vaart der volkeren.

Doorlopend: fototentoonstelling met bijzondere foto’s van de oude kerk en de bouw van de huidige kerk

Naast foto’s van de oude en (bouw van de) huidige kerk is er ook een overzicht van vier nooit gerealiseerde plannen. Dat begon al aan einde van het jaar 1918 en het begin van het jaar 1919, toen de eerste tekeningen verschenen waarbij de oude kerk deels in de nieuwe geïntegreerd werd. Vanaf de jaren vijftig dreigde de kerk te klein te worden en werden er oplossingen bedacht. Het meest bijzondere plan was wel de uitwerking uit 1966 na het tweede Vaticaanse Concilie om de kerk weer ‘bij de tijd te brengen’: Cor van Geleuken en Ter Hendricks namen dit zeer serieus en maakten een kleurrijk theatraal plan met zelfs een dagkapel die twee keer zo groot was als de huidige.