Twee initiatieven voor inwoners die leven in armoede

Algemeen Weert Reageer 4 min. leestijd
Foto via: Depositphotos

De gemeente Weert komt met twee initiatieven voor inwoners die weinig geld te besteden hebben of in de schulden zitten.

Het eerste initiatief is een pilot waarbij jongeren tussen de 18 en 27 jaar, die op dit moment niet in aanmerking komen voor een schuldregeling, gebruik kunnen maken van een nieuwe regeling.

Het tweede initiatief is een pilot waarbij de gemeente extra tijd, geld en menskracht inzet op het bekend maken van de mogelijkheden die er zijn voor gezinnen met geldzorgen.

Initiatief 1 – Jongeren met schulden

Een aantal jongeren in Weert heeft te maken met problematische schulden. In sommige gevallen kunnen ze geen aanspraak maken op de normale, reguliere schuldregeling. Voor deze jongeren is nu een nieuwe schuldregeling gemaakt. Weert is de eerste gemeente in Midden-Limburg die hiermee aan de slag gaat. 

Wethouder Martijn van den Heuvel (Armoede) licht toe: “Jongeren die gebruik gaan maken van de nieuwe regeling, lossen hun schulden geheel of gedeeltelijk af met tegenprestaties. Deze tegenprestaties moeten wel bijdragen aan het verbeteren van het toekomstperspectief van de jongere, bijvoorbeeld het volgen van een training, het zoeken van een baan of de aanpak van een ander probleem. Zo’n traject duurt ongeveer anderhalf jaar. Hierna is de jongere schuldvrij en kan hij of zij weer duurzaam bouwen aan een toekomst”.

De gemeente neemt de aflossing van de schulden van de jongere dan gedeeltelijk of helemaal over. Kredietbank Limburg is hierbij een belangrijke partner. In Weert kampen ruim 200 jongeren met schulden. Veel van deze jongeren hebben geen inkomen of alleen wat geld door een bijbaan en zitten klem in een situatie met weinig perspectief, waarin problemen zich soms ook stapelen. Op deze jongeren richt deze pilot zich.

Initiatief 2 – Gezinnen met geldzorgen

Eerder dit jaar bleek uit een onderzoek dat Weert al veel doet op het vlak van armoede en geldzorgen, maar dat dit nog niet bij iedereen bekend is. Hierdoor wordt er nog niet optimaal gebruik gemaakt van alle ondersteuningsmogelijkheden die er zijn.

Martijn van den Heuvel: “In het armoedebeleid hebben we speciale aandacht voor kinderen. Er zijn veel regelingen voor gezinnen met een laag inkomen, denk aan de mogelijkheid om te gaan sporten, de aanschaf van leermiddelen of kledingdagen. Kortom, er zijn veel mogelijkheden, maar niet iedereen kent ze. Daarom gaan we nu extra energie steken in het bekend maken van de mogelijkheden die er zijn. Dit doen we samen met Punt Welzijn. Daar is een sociaal werker aangesteld die de opdracht heeft om gezinnen met een smalle beurs te ondersteunen en de weg te wijzen. Ook scholen worden meegenomen in de begeleiding”.

In beide pilots wordt er bovendien ingezet op structurele voorlichting en informatie over omgaan met geld, armoede en schulden. Weerter jongeren geven steevast aan hier behoefte aan te hebben.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Tags:
Deel dit bericht
Geef reactie