Politieke vragen over straatbreedte bij herinrichtingsprojecten

Algemeen Politiek Weert 2 reacties 2 min. leestijd

Tijdens de commissievergadering op 12 oktober 2023 hebben de fracties VVD, CDA en PvdA vragen gesteld over de uitvoering van het herinrichtingsproject Moesel. De gemeente Weert gaf gisteren antwoord op de vragen van de commissieleden.

Van Grimbergen, VVD-fractie: Vraag: In het project Moesel fase 1 is op basis van voortschrijdend inzicht bepaald dat wegen worden verbreed. Wordt dit inzicht ook door vertaald naar overige projecten zoals bijvoorbeeld Biest?

Antwoord: Het verkregen inzicht in Moesel fase 1 wordt gedeeld met het projectbureau, afdeling Ruimte en Economie en Openbaar Gebied van de gemeente, en meegenomen naar andere projecten. Voor Biest fase 1 heeft dit echter niet geleid tot aanpassingen.

Sijben, CDA-fractie: Vraag: Hoe is het besluit genomen om de straatbreedte te wijzigen van 5 meter naar 5,4 meter, en wanneer is dit besluit genomen?

Antwoord: Het besluit om de straatbreedte aan te passen is genomen na aanhoudende klachten en aanvullend onderzoek. De bevindingen toonden aan dat de wegbreedtes in Moesel fase 1 in de praktijk te smal waren. Op 19 september heeft de Stuurgroep Moesel fase 1 het college geadviseerd om te kiezen voor een wegbreedte van 5,4 meter. Het college heeft mondeling besloten tot deze aanpassing, wat op 14 november formeel is bekrachtigd.

Heuvelmans, PvdA-fractie: Vraag: Wordt er niet teveel bezuinigd op het aantal parkeerplekken, met name bij rijtjeswoningen?

Antwoord: In de ontwerpfase zijn parkeerdrukmetingen gehouden in alle straten, waarbij een parkeeronderzoek is gebruikt om actuele parkeercijfers te verkrijgen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn meegenomen in het ontwerp. Bijvoorbeeld, in de Irenelaan is voldoende ruimte op de rijbaan aanwezig om het parkeren te faciliteren. In straten waar dit niet het geval was, zijn extra parkeervakken toegevoegd.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Tags:
Deel dit bericht
2 reacties